Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

09/12/2016

Chiều 29/11/2016, tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai (Trung tâm CNTT&TT) đã tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Đến dự Hội nghị gồm có Ban Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng ban thuộc Sở và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm CNTT&TT.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Trung tâm CNTT&TT đã phát biểu khai mạc Hội nghị và Bà Trần Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc đã trình bày dự thảo Báo cáo Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Thông qua dự thảo Báo cáo, năm 2016 là năm với nhiều khó khăn trên các mặt, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và năng động, bám sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đưa ra những giải pháp mới trong hoạt động Trung tâm CNTT&TT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 đã đề ra.
Cũng tại Hội nghị này Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã phát biểu chỉ đạo và biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà tập thể viên chức, người lao động Trung tâm CNTT&TT đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt là công tác quản trị các hệ thống thông tin của tỉnh giao luôn ổn định, thông suốt đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Trung tâm CNTT&TT trong năm. Đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm CNTT&TT tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt hơn trong công tác tham mưu, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.
Tiếp đó, Hội nghị cũng được nghe đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Sở phát biểu ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 và các vấn đề hoạt động dịch vụ, công tác đời sống thu nhập cho người viên chức, lao động...
Và cũng nhân dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo Sở, Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2016, Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho Trung tâm CNTT&TT và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân, Lao động tiên tiến cho 11 cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho 04 cá nhân.
Đại diện Lãnh đạo Sở - Ông Ngô Hữu Công – Phó Giám đốc Sở
trao tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2016”
cho Trung tâm CNTT&TT
Dựa vào tình hình thực tế, Trung tâm nhận định năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ chương trình cải cách hành chính từ Trung ương đến địa phương, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Sở, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng chuyên môn thuộc Sở và đặc biệt là với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn của tập thể ban lãnh đạo, viên chức, người lao động, Trung tâm CNTT&TT tin tưởng, khẳng định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2017./.
PGĐ Trung tâm CNTT và TT
Trần Thị Bích Thủy