TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI - 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

14/03/2018

 
Mười năm trôi qua, một chặng đường chưa phải là dài, nhưng không phải là ngắn so với một đời người, nhưng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm) đã khẳng định được vị trí của mình, đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh nhà nói chung. Có được những thành quả đáng tự hào ấy là sự phấn đấu nỗ lực hết mình của tập thể Trung tâm, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Sở (TT&TT), Lãnh đạo các cấp, các ngành và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh đối với Trung tâm trong suốt 10 năm qua đối với Trung tâm. 

Tập thể ban Lãnh đạo và viên chức, người lao động
Trung tâm CNTT&TT
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008, với chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ công ích, các đề tài, dự án về CNTT&TT; Thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng và duy trì các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT&TT trong hiện đại hóa nền hành chính và các giao dịch điện tử của tỉnh nhà. Ngoài nhiệm vụ tham mưu giúp Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT&TT và là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động dịch vụ trên các lĩnh vực như: Tư vấn thiết kế, lập dự án, giám sát, liên kết tổ chức đào tạo và triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực CNTT&TT với các tổ chức, cá nhân theo nhu cầu xã hội. Đến tháng 10/2008, nhằm đảm bảo tính pháp lý sau khi Sở Bưu chính Viễn thông được chuyển đổi thành Sở TT&TT, đồng thời để kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Trung tâm, Giám đốc Sở TT&TT đã đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đúng nhu cầu hoạt động thực tế và các văn bản pháp lý quy định hiện hành.
Với bước đầu hình thành, Trung tâm không có trụ sở làm việc riêng, trang thiết bị, phương tiện làm việc hầu như chưa có gì, nhân sự thì hầu hết là sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác đối nội, đối ngoại... Đứng trước những khó khăn, thiếu thốn đè nặng lên đôi vai tập thể non trẻ, song với tinh thần “Quyết không chùn bước trước khó khăn”, tập thể viên chức Trung tâm đã đồng tâm hiệp lực vừa ổn định nơi làm việc, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Đến nay, Trung tâm đã có 01 trụ sở làm việc khang trang, độc lập. Bộ máy tổ chức hoạt động hiện có 15 người. Trong đó, có 08 viên chức chính thức; 06 hợp đồng lao động có thời hạn, 01 hợp đồng theo Nghị định 68. Với 03 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ và phòng Đào tạo - Ứng dụng. Ban Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Hầu hết viên chức, người lao động đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng đúng quy định và yêu cầu (trong đó có 02 thạc sĩ, 12 đại học, 01 cao đẳng) và Trung tâm hiện có 05 đảng viên được thành lập 01 tổ đảng; Các hoạt động đoàn thể Trung tâm đều tham gia sinh hoạt chung với Sở TT&TT.
Trong 10 năm qua, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu cấp trên giao, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tham mưu, phối hợp phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về  công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành. Trong công tác quản lý, duy trì, vận hành kiểm tra, giám sát, cập nhập và vá lỗi bảo mật các hệ thống thông tin của tỉnh, Trung tâm luôn được cấp trên công nhận và đánh giá cao trong suốt thời gian qua. Khi mới thành lập, hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh chỉ mới được đầu tư nhỏ lẻ, với vài chiếc máy chủ, chủ yếu phục vụ duy trì một số hệ thống thông tin cơ bản (hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh), nhưng đến thời điểm hiện tại, hạ tầng hệ thống Hosting đã được tỉnh đầu tư đạt tiêu chuẩn Tier 2. Với quy mô hạ tầng hệ thống trung tâm tích hợp tương đối lớn như vậy, việc duy trì, vận hành và xử lý sự cố các hệ thống thông tin là việc vô cùng khó khăn và phức tạp đối với một lực lượng nhân sự mỏng về số lượng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao Ban lãnh đạo Trung tâm cũng đã chỉ đạo quyết liệt, chú trọng công tác cử viên chức, người lao động đi đào tạo tiếp cận công nghệ mới để nâng cao tay nghề nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì, vận hành các hệ thống của tỉnh luôn hoạt động ổn định, thông suốt 24/24h và an toàn thông tin. Ngoài nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trên, mỗi năm Trung tâm cũng đã trực tiếp điều khiển, vận hành thành công các cuộc họp thông qua hệ thống hội nghị truyền hình cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành với cấp huyện (trên 20 cuộc họp trực tuyến mỗi năm); Tổ chức quản lý tốt hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (hiện tại tổng số tài khoản trên hệ thống là hơn 8.700 tài khoản cho 218 cơ quan, đơn vị, địa phương với lưu lượng thư gửi, nhận hàng ngày qua thống thư điện tử công vụ này là trên 5000 thư/ngày); Duy trì, vận hành hệ thống kết nối liên thông các trục liên thông văn bản, một cửa điện tử luôn ổn định 4 cấp từ Trung ương – tỉnh – huyện- xã, cổng thông tin dịch vụ công mức độ 3,4 và hệ thống tra cứu tổng hợp một cửa điện tử; Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân; Hệ thống phần mềm giao việc,… luôn được đảm bảo thông suốt, ổn định.
Về hoạt động dịch vụ, ngoài việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao như trên, Trung tâm cũng đã tổ chức triển khai kế hoạch thu dịch vụ theo chủ trương xã hội hoá trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, và hiện tại Trung tâm là Đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí. Nhìn lại qua 10 năm hoạt động dịch vụ, từ những năm đầu với doanh thu chỉ với 80 triệu đồng/năm, thu nhập của VC, NLĐ chỉ đảm bảo theo lương cơ bản. Nhưng đến nay, bình quân doanh thu từ hoạt động dịch vụ của Trung tâm đã đạt trên 3 tỷ đồng/năm và tổng thu nhập bình quân của VC, NLĐ là: 6,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó ngân sách chỉ đảm bảo cho Trung tâm 50% kinh phí hoạt động theo biên chế thực tế là 8 biên chế).
Về nghiên cứu khoa học, Trung tâm đã tham dự Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn tỉnh với 02 giải pháp dự thi là phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt – Jrai – Bahnar (đạt giải khuyến khích) và phần mềm quản lý lập lịch công tác (đạt giải ba).
Về công tác thi đua khen thưởng, nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, VC, NLĐ, tập thể và các cá nhân Trung tâm đã được Ban lãnh đạo Sở TT&TT, UBND tỉnh, Bộ TT&TT đã ghi nhận và khen ngợi qua các hình thức danh hiệu khen thưởng như: 10 năm liền được Giám đốc Sở khen tặng đơn vị Lao động tiên tiến; 08 lần nhận Bằng khen Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2015 được UBND tỉnh trao tặng Cờ cho đơn vị dẫn đầu trong phong phong trào thi đua và một số cá nhân nhiều năm liền được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 02 cá nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT và Chủ tịch UBND tỉnh...
Về hợp tác phát triển, Trung tâm CNTT&TT Gia Lai là đơn vị đầu tiên đăng cai tổ chức Hội thao lần Thứ nhất gồm các đơn vị Trung tâm CNTT&TT trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Ban đầu chỉ có 5 đơn vị tham gia, nhưng đến nay đã có 09 đơn vị tham gia hợp tác và giao lưu thể thao thường niên hàng năm. Bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết, phối hợp, hỗ trợ phát triển bền vững lĩnh vực CNTT&TT tại mỗi đơn vị, địa phương.
Mặt khác, công tác xã hội, từ thiện luôn được Trung tâm quan tâm. Trong những năm qua, Trung tâm cũng đã dành một phần kinh phí hoạt động để chung tay phối hợp cùng Công đoàn, chi Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, như: hội thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó... tại một số huyện như: Chư Pưh, Ia Grai và Kbang...
Với chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, tuy không dài so với đời người, nhưng cũng đủ để tạo nên những đổi thay, đột phá cho một đơn vị. Với tinh thần cầu thị, miệt mài trau dồi, học hỏi và bằng những việc làm cụ thể, tập thể lãnh đạo và VC, NLĐ Trung tâm nhận ra rằng những gì đã đạt được hôm nay vẫn chỉ là bước đi ngắn trên chặng đường còn rất dài và chặng đường tiếp theo đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đội ngũ VC, NLĐ của Trung tâm. Vậy, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn cấp trên giao, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai thành công các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các nhu cầu khác của xã hội, Trung tâm sẽ phát huy hơn nữa trí tuệ, khả năng, đoàn kết chung sức, chung lòng, xây dựng Trung tâm CNTT&TT ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao./.
 
                                                                                                                        ND