Hướng dẫn cài đặt firewall SOPHOS trên Vmware

16/08/2018

Chuẩn bị

Để thực hiện được bài này, các bạn cần chuẩn bị:
– VMware Workstation 12 hoặc có thể thấp hơn
– File cài đặt của Sophos, có thể tải tại:
https://www.sophos.com/en-us/support/utm-downloads.aspx
 

Mô hình kết nối
Về mô hình kết nối giữa thiết bị firewall và các thiết bị LAN, WAN:
1.png
Trong đó:
– Firewall kết nối LAN qua cổng eth1 có địa chỉ IP 10.10.10.100
– Firewall kết nối WAN qua cổng eth0 có địa chỉ IP 10.86.84.86, gateway 10.86.84.1
– Máy tính nội bộ kết nối với Firewall qua cổng eth0 có địa chỉ IP 10.10.10.200 và gateway trỏ về cổng LAN của firewall 10.10.10.100

Cài đặt Software

Yêu cầu tối thiểu về cấu hình phần cứng:
– >= 1.5 GHz processor
– >= 1G RAM (nên để 2G)
– >= 40G bộ nhớ
– >= 2 card mạng (ít nhất 1 cổng WAN và 1 cổng LAN)
Tiến hành cài đặt trên VMware

Chọn New Virtual Machine để tạo máy ảo mới cài đặt Sophos
Chọn Custom để điều chỉnh phần cứng ảo phù hợp với những yêu cầu phía trên, chọn Installer disc image file (iso) và Browse đến thư mục chưa file cài đặt Sophos ISO:
untitled.png
Bản Sophos Software được cài đặt trên hệ điều hành Linux:
untitled1.png
Đặt tên cho máy ảo Sophos và chọn nơi lưu máy ảo:
untitled2.png
Cấu hình CPU theo yêu cầu:
untitled3.png
Cấu hình 2G RAM cho máy ảo:
untitled4.png
Tùy chỉnh dung lượng ổ đĩa cho máy ảo:
untitled5.png
Vào Customize Hardware để cấu hình lại 2 card mạng, card mạng WAN mình dùng card Bridged (VMnet1), card mạng LAN dùng Host-only (VMnet5), Close sau đó Finish
untitled6.png
Bật máy ảo để tiến hành cài đặt
Bấm Enter để tiếp tục quá trình cài đặt
untitled7.png
Bấm Start
untitled8.png
Tiếp theo, chọn card mạng để truy cập WebAdmin, ở đây mình chọn cổng eth0 (cổng WAN), Next
untitled9.png
Đặt IP theo mô hình mạng, Next
untitled10.png
Bước tiếp theo, nếu bạn cấu hình RAM 4G thì chọn Yes để cài đặt bản 64bit, mình để RAM 2G nên cài bản 32bit
untitled11.png
Bước tiếp theo, nếu bạn cấu hình RAM 4G thì chọn Yes để cài đặt bản 64bit, mình để RAM 2G nên cài bản 32bit
untitled12.png
Và đây là giao diện của trang Admin
( Theo PNV )