Hướng dẫn cài đặt Control Panel Webmin trên Server Linux, Unix

07/08/2018

Webmin là một công cụ quản trị hệ thống dưới dạng dịch vụ web giao diện đồ hoạ. Bạn hoàn toàn có thể thao tác quản lý qua các tuỳ chỉnh đơn giản trên website. Ví dụ như bạn có thể quản lý web server Apache, thêm tên miền hosting, quản lý ssh kết nối, cronjob,… Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt Webmin trên hệ điều hành CentOS 7. Để cài đặt Webmin, bạn cần có quyền user tương đương quyền user ‘root’ hoặc là chính user root để có thể thiết lập cài đặt hệ thống CentOS.

1. Cài đặt Webmin trên CentOS 7

Bạn hãy ssh vào Server đang sử dụng hệ điều hành CentOS 7 của bạn và nên tiến hành nâng cấp các chương trình hệ thống lên phiên bản mới nhất.
1
# yum -y update
Giờ bạn cần cài đặt một số chương trình thư viện cần thiết cho hệ thống Webmin được hoạt động trơn tru trên Server CentOS 7
1
# yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty perl-Encode-Detect
2. Download và cài đặt Webmin

Webmin cung cấp link trang web có chứa các đường link để download các gói cài đặt tương ứng Hệ Điều Hành Linux mà bạn đang sử dụng như hình dưới.
Link download: http://www.webmin.com/download.html
webmin-centos-6-7-1024x563.jpg
Như vậy, phiên bản mới nhất vào thời điểm viết bài này, là phiên bản “Webmin v1.850“. Chúng ta sẽ lựa chọn gói cài đặt ‘webmin-1.850-1.noarch.rpm‘ như trong hình trên. Bạn sẽ sử dụng chương trình “wget” để tải file cài đặt xuống thẳng hệ thống hoặc tải về từ website rồi up lên VPS qua các kênh truyền tải như scp hay ftp,..

Lưu ý:
– Hãy luôn chủ động truy cập website của nhà cung cấp chương trình để kiểm tra phiên bản mới nhất của Webmin.
 
cd /root/
wget -O webmin-1.850-1.noarch.rpm http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.850-1.noarch.rpm
Kế đến, ta nên import thông tin GPG Key đối với gói cài đặt vừa được tải về. Điều này, giúp cho hệ điều hành và bản thân bạn có thể xác thực được thông tin nguồn gốc của gói “webmin-1.850-1.noarch.rpm“.
1
2
# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# rpm --import jcameron-key.asc
Giờ ta sẽ tiến hành cài đặt dịch vụ Webmin từ file vừa tải về. Nhớ là phải cài đặt chương trình thư viện tiên quyết đã đề cập phía trên, nếu không sẽ gặp lỗi khi cài đặt gói .rpm Webmin.
1
2
3
4
5
6
# rpm -Uvh webmin-1.850-1.noarch.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
Operating system is CentOS Linux
1:webmin ########################################### [100%]
Webmin install complete. You can now login to https://lab.vinadata.vn:10000/
as root with your root password.
Sau khi cài đặt xong thì toàn bộ mã nguồn chương trình dịch vụ Webmin sẽ được chứa ở thư mục ‘/usr/libexec/webmin‘.
1
2
3
4
5
6
7
8
# ls /usr/libexec/webmin
acl config-corel-linux config-windows fsdump ldap-client pap session_login.cgi uptracker.cgi
acl_security.pl config-debian-linux copyconfig.pl gray-theme ldap-server passwd setup.pl useradmin
adsl-client config-freebsd cpan group_chooser.cgi ldap-useradmin password_change.cgi setup.sh user_chooser.cgi
ajaxterm config-generic-linux create-module.pl grub LICENCE password_form.cgi shell usermin
apache config-gentoo-linux cron heartbeat LICENCE.ja perlpath.pl shorewall version
...
...
3. Khởi động dịch vụ Webmin

Ta sẽ khởi động dịch vụ Webmin trên CentOS 7 và cấu hình cho dịch vụ khởi động cùng hệ thống khi OS được boot lên.
2
# systemctl start webmin
# systemctl enable webmin
4. Cấu hình tường lửa cho port Webmin
Như đã biết thì dịch vụ Webmin sử dụng port 10000 để lắng nghe các kết nối đến dịch vụ. Vì vậy ta cần cấu hình rule tường lửa cho phép mở port 10000 chiều vào giao thức TCP. Do dịch vụ tường lửa rất nhiều loại, nên bạn cần linh động tìm hiểu cách cấu hình tường lửa trên hệ thống CentOS của các bạn. Ví dụ, ở đây mình sẽ xài rule tường lửa ‘iptables’.
 
 
 
 
 
 
1
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
5. Truy cập Webmin
Thông tin truy cập sẽ gồm :
URL: https://<ip-server-vps>:10000/
Đăng nhập Webmin Dashboard bằng thông tin mật khẩu user root.
webmin-login-283x300.jpg
webmin-dashboard-1024x472.jpg
( Phòng Nghiệp Vụ )