Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06/01/2022

(GLO)- Theo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hình thành và phát triển. 

1.jpg
Chế biến nông sản tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Theo đó, đối tượng của kế hoạch là doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tập trung ưu tiên các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics…; các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ; tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Để đạt được mục tiêu nói trên, kế hoạch xác định tập trung triển khai thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều tra, khảo sát, tư vấn các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hình thành các tổ tư vấn phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn các doanh nghiệp thụ hưởng các ưu đãi như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, mặt nước, lệ phí trước bạ, vay vốn ưu đãi tín dụng đầu tư, ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như các ưu đãi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ…
 KIỀU PHAN(BaoGiaLai)