Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

28/07/2017

Chiều 27/7, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hoa – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ  III đã đề ra. Công đoàn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Các Ban của tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh. Quan hệ phối hợp hoạt động của Công đoàn với Ban Giám đốc Sở luôn chặt chẽ và đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành thông tin và truyền thông trong 5 năm qua.
Cán bộ đoàn viên công đoàn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành và công đoàn cấp trên phát động. Hăng hái thi đua lao động, công tác đóng góp tích cực trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, CĐCS luôn đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc các năm liền từ 2012 đến năm 2016;
Tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cao về Dự thảo báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 với những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần “Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động công đoàn Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã đặt ra mục tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 100% đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác của công đoàn. Phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức có chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  và đoàn viên công đoàn; hàng năm có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua. Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đạt danh hiệu “vững mạnh, xuất sắc” trong các năm của nhiệm kỳ 2017- 2022.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cũng như những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong hoạt động mà công đoàn cơ quan cần sớm khắc phục, để từng cán bộ, đoàn viên luôn luôn xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí đã định hướng rõ các mục tiêu, nhiệm, các giải pháp tổ chức thực hiện và giao nhiệm vụ cho Đại hội, trong đó nhấn mạnh: Công đoàn cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc và ngay sau khi kết thúc Đại hội Ban chấp hành công đoàn  mới cần sớm xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động hiệu quả.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới
Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí.
hinh1.jpg
Ban lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa mới.
N.D