Mylobot là gì và cách thức hoạt động của phần mềm độc hại này?

(28/03/2018)

Năm 2017, các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện khoảng 23.000 mẫu phần mềm độc hại mỗi ngày, tức là khoảng 795 phần mềm độc hại được sinh ra mỗi giờ. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng thực tế phần lớn các mẫu này là biến thể của các phần mềm độc hại đã có, nó chỉ sử dụng code khác nhau để tạo một chữ ký “mới”. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một phần mềm độc hại mới, rất tinh vi được gọi là Mylobot.