Kinh nghiệm đánh giá VPS

21/09/2016

Đối với các webmaster thông thường ban đầu khi triển khai 1 website sẽ mua các gói shared hosting (gói chia sẻ) từ các nhà cung cấp dịch vụ, bởi vì triển khai đơn giản, giá cả rẻ. Tuy nhiên, đến 1 lúc nào đó, khi website có số lượng người dùng lớn, gói shared hosting sẽ không đáp ứng được tài nguyên (quá tải CPU, RAM, Disk, băng thông…), bạn sẽ phải tìm kiếm 1 giải pháp mới (hoặc là là cung cấp shared hosting sẽ disable tài khoản của bạn).

Khi đó, bạn bước vào thế giới mới: VPS – Virtual Private Server.
Bạn đi tìm hiểu rất nhiều, rồi bạn quyết định chọn 1 nhà cung cấp VPS nào đó, và bạn mua 1 VPS của họ .
Sau khi VPS được cài đặt xong, bạn SSH vào server, nhưng không biết tài nguyên thế nào, bạn muốn có biết các thông tin của VPS này để so sánh với VPS các nhà cung cấp khác, VPS này có bao nhiêu CPU, bao nhiêu RAM, tốc độ download ra sao, tốc độ đọc ghi đĩa cứng ra sao…. có đúng như những gì mà bạn mua hay không…?
Nếu bạn đã quen với Linux thì điều đó không có gì khó, còn nếu bạn mới làm quen, thì đoạn script sau đây có thể giúp bạn biết được thông tin đó:
Trước hết bạn hãy copy đoạn code sau đây, save vào 1 file bench.sh trên máy tính của bạn:
#!/bin/bash
#written by akamaras.com
cname=$(cat /proc/cpuinfo|grep name|head -1|awk '{ $1=$2=$3=""; print }')
cores=$(cat /proc/cpuinfo|grep MHz|wc -l)
freq=$(cat /proc/cpuinfo|grep MHz|head -1|awk '{ print $4 }')
tram=$(free -m | awk 'NR==2'|awk '{ print $2 }')
swap=$(free -m | awk 'NR==4'| awk '{ print $2 }')
up=$(uptime|awk '{ $1=$2=$(NF-6)=$(NF-5)=$(NF-4)=$(NF-3)=$(NF-2)=$(NF-1)=$NF=""; print }')
cache=$((wget -O /dev/null http://cachefly.cachefly.net/100mb.test) 2>&1 | tail -2 | head -1 | awk '{print $3 $4 }')
io=$( (dd if=/dev/zero of=test_$$ bs=64k count=16k conv=fdatasync &&rm -f test_$$) 2>&1 | tail -1| awk '{ print $(NF-1) $NF }')
echo "CPU model : $cname"
echo "Number of cores : $cores"
echo "CPU frequency : $freq MHz"
echo "Total amount of ram : $tram MB"
echo "Total amount of swap : $swap MB"
echo "System uptime : $up"
echo "Download speed : $cache "
echo "I/O speed : $io"

Sau đó upload file này lên thư mục gốc của tài khoản root.
SSH vào server, vào thư mục đã upload file bench.sh lên gõ các lệnh sau:
chmod +x bench.sh

./bench.sh
Đợi 1 lát để script chạy, bạn đã có thể thấy kết quả hiển thị ra màn hình, ví dụ như sau:
CPU model :    Intel(R) Xeon(R) CPU L5420 @ 2.50GHz
Number of cores : 6
CPU frequency : 2400.146 MHz
Total amount of ram : 2048 MB
Total amount of swap : 2048 MB
System uptime :   397 days, 5:31,
Download speed : (42.1MB/s)
I/O speed : 164MB/s
 
Với thông tin trên, bạn biết được tốc độ đọc ghi ổ cứng, tốc độ download của server, số lượng Core của CPU, số lượng RAM… Các thông tin càng cao thì chứng tỏ VPS hoạt động càng nhanh.
Chúc các bạn thực hiện thành công và tìm được VPS tốt cho mình .