Hướng dẫn truy cập mail công vụ với giao thức https

14/12/2016

Để vào được hệ thống hộp thư công cụ của tỉnh Gia Lai. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông xin hướng dẫn mọi công chức, viên chức, người lao động truy cập hệ thống thư điện tử với giao thức HTTPS theo hướng dẫn như sau:

Tải tập tin đính kèm: HUONG-DAN-TRUY-CAP-MAIL-CONG-VU-VOI-GIAO-THUC-HTTPS.pdf
Chân thành cảm ơn!