Cách đổi mật khẩu root trên Linux

20/08/2018

Trên Linux, người dùng bình thường và siêu người dùng truy cập các dịch vụ thông qua xác thực mật khẩu. Khi người dùng bình thường quên mật khẩu, siêu người dùng có thể reset lại mật khẩu bằng terminal. Tuy vậy, nếu ngay cả siêu người dùng (hay người dùng root) cũng mất mật khẩu thì sao?

Để khôi phục mật khẩu mà siêu người dùng (hay người dùng root) đã mất, cách làm sẽ rất khác. Lưu ý là cách khôi phục mật khẩu này có thể cho phép bất kì ai truy cập được vào máy Linux có thể chiếm quyền.
Bài viết giới thiệu cách khôi phục mật khẩu root đã mất trên Linux bằng 2 cách.
Chú ý: Cách reset mật khẩu root là giống nhau trên hầu hết các bản phân phối. Bài viết này sử dụng Ubuntu.
Cách 1 Khôi phục mật khẩu root từ Menu Grub
Bước 1 - Trước hết, để khôi phục mật khẩu root, bạn cần khởi động lại Linux host.
Bước 2 - Khi trang GRUB hiện ra, nhanh chóng chọn Advanced options for GNU/Linux bằng cách nhấn phím mũi tên và chọn Enter.

mat-khau-root-linux-grub.jpg
Màn hình GRUB trên Ubuntu
Bước 3 - Nhấn phím E để chỉnh sửa lệnh
Bạn phải chỉnh sửa hoặc thay đổi từ chế độ read-only sang chế độ read-write. Hãy tìm dòng bắt đầu bằng từ “Linux”, sau đó tìm “ro” và đổi thành “rw”. Thêm init=/bin/bash vào cuối dòng.
mat-khau-root-linux-rw.jpg
Thay đổi chế độ đọc sang viết
Bước 4 - Nhấn phím F10. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.
mat-khau-root-linux-prompt.jpg
Cửa sổ dòng lệnh
Bước 5 - Đưa file hệ thống root vào chế độ read-write bằng lệnh:
mount -n -o remount,rw /
Bước 6 - Giờ bạn có thể reset lại mật khẩu root đã mất bằng cách dùng lệnh:
passwd root
Hoặc đổi mật khẩu của siêu người dùng bằng lệnh sau:
passwd username
mat-khau-root-linux-pw.jpg
Gõ lại để cập nhật mật khẩu mới
Khi hoàn thành, gõ lệnh sau đây để thoát và khởi động lại máy.
exec /sbin/init
Cách 2 Khôi phục mật khẩu root từ Live CD
Nếu có đĩa Live CD (hoặc USB), bạn có thể khởi động từ đó và dùng nó để đổi mật khẩu root. Ví dụ dưới đây dùng Ubuntu Live CD.
Bước 1 - Tải bản mới nhất của Ubuntu, tạo Live CD/USB để boot từ đó và khởi động hệ thống từ đó.
Bước 2 - Trên màn hình, chọn Try Ubuntu để mở ra màn hình Live CD.
mat-khau-root-linux-ubuntu.jpg
Khởi động từ đĩa Live CD
Bước 3 - Mở terminal và gõ dòng lệnh sau để root.
sudo su
Bước 4 - Bây giờ cần tìm địa điểm của phân vùng ổ đĩa. Dùng lệnh dưới đây:
fdisk -1
Hầu hết các trường hợp có thể dùng lệnh /dev/sda1 dù có thể có khác biệt tùy thuộc vào việc bạn phân vùng ổ cứng ra sao.
Bước 5 - Mở phân vùng ổ cứng cần khôi phục bằng lệnh sau:
mkdir /mnt/recover
mount /dev/sda1 /mnt/recover
mat-khau-root-linux-partition.jpg
Để máy truy cập vào ổ đĩa trên hệ thống
Bước 6 - Bây giờ ta phải đưa mình vào thư mục mnt/recovery, nghĩa là giả vờ rằng mình đang dùng file hệ thống Linux thông thường, hay còn gọi là chroot.
chroot /mnt/recover
Bước 7 - Dùng lệnh sau đây để khôi phục lại mật khẩu root.
passwd root
hoặc người dùng:
passwd username
để tạo mật khẩu cho siêu người dùng.
Bước 8 - Sau khi hoàn thành, thoát khỏi shell chroot.
exit
Bước 9 - Đóng phân vùng root bằng lệnh:
umount /mnt/recover
và thoát bằng lệnh:
exit
Bước 10 - Lấy đĩa Live CD ra và khởi động lại nó trên máy Linux.
( Theo Phòng Nghiệp Vụ )