Một số thuật toán Excel cơ bản bạn cần nắm

13/02/2017

Ngày nay khi công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, tất cả những giấy tờ, tính toán, kết toán đều được sử dụng trên máy tính với các phần mềm chuyên dụng như: MS word, MS excel, MS Power point. Nếu bạn đang làm trong công ty và được giao cho xử lý số liệu trong excel thì sau đây là một số hàm excel cơ bản, thông dụng và được sử dụng nhiều nhất.

Nếu bạn không biết cách sử dụng máy tính, nhất là không biết xử lý số liệu bảng excel thì thật là tai hại. Không thể ngồi tính tay với bảng lương hơn 200 nhân viên, chưa kể tính lương thưởng, nghỉ việc,…Đừng lo, không biết thì phải học.
Làm quen với hàm =SUM()
Thay vì sử dụng dấu cộng cho từng giá trị, bạn chỉ cần sử dụng hàm Sum(). Thực chất khi bạn nhập hàm này trên Excel, nó cũng hướng dẫn rất kĩ cho bạn. Nếu bạn muốn tính tổng tất cả các số ở cột A, xuất kết quả ra ô B1, chỉ cần nhấp chuột vào ô B1 và thực hiện nhập hàm Sum và quét giá trị cột: =sum(A1:A20).
Làm quen với hàm =AVERAGE()
Công dụng của hàm này là đưa ra con số có giá trị trung bình trong những số được chọn. Nếu bạn muốn tính giá trị trung bình của các giá trị cột A( từ 1-20) và trả giá trị về ô B1. Rất đơn giản, chỉ cần nhấp chuột vào ô B1, điền hàm và kéo giá trị cột A. =Average(A1:A20).
Làm quen với hàm =LEN()
Công dụng của hàm này là đếm tổng số ký tự, chiều dài chuỗi ký tự, trong một ô bao gồm cả chữ cái, chữ số và khoảng trắng. Để biết được có bao nhiêu ký tự trong ô B1 và trả giá trị về ô C1, chỉ cần di chuyển đến ô C1 và gõ vào cú pháp =LEN(B1). Ngay lập tức, Excel sẽ trả về một con số giá trị tổng các ký tự trong ô B1.
Làm quen với hàm =DAYS()
Làm sao biết được số ngày giữa 2 mốc thời gian? Quá đơn giản với hàm =DAY().  Nếu bạn muốn biết số ngày từ ngày bắt đầu là 15/9/2015 ở ô A1 và ngày chấm dứt là 27/9/2015 ở ô B1, trả giá trị tìm được về ô C1. Di chuyển con trỏ chuột đến ô C1 và gõ vào công thức =DAYS(A1,B1) thì bạn sẽ thấy kết quả hiện ra là 12 ngày.
Làm quen với hàm =MIN()/=MAX()
Công dụng của hàm này để tìm một con số có giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong một vùng dữ liệu. Chỉ cần gõ vào cụm từ =MIN(B3:B39), Excel sẽ trả về cho bạn số nhỏ nhất nằm trong phạm vi đó. Ngược lại, nếu muốn tìm số lớn nhất trong phạm vi đó,chỉ cần nhập =Max (B3:B39)
Làm quen với hàm =NOW()
Công dụng của hàm này là hiển thị ngày giờ hiện tại trên máy. Trước hết, hãy di chuyển con trỏ chuột đến một ô bất kỳ rồi chỉ cần gõ cú pháp =NOW(). Kết quả trả về chính là ngày tháng và giờ trong hệ thống máy tính.
Trên đây là 7 hàm cơ bản trong Excel để giúp bạn xử lý công việc nhanh hơn. Không còn phải tốn nhiều thời gian để làm việc bằng sổ sách và ghi chép. Chỉ cần những thao tác nhỏ, mọi thứ khó khăn cũng có thể được xử lý nhẹ nhàng.
Còn rất nhiều kiến thức thú vị khác đang chờ đón bạn. Tin học văn phòng thật sự rất đơn giản để sử dụng, chỉ cần bạn chịu khó tìm tòi và ứng dụng.
(Sưu tầm)