Microsoft giải thích tại sao một số nguời vẫn chưa được cập nhật Windows 10 May 2019

26/07/2019

Hồi tháng truớc Microsoft đã phát hành bản cập nhật lớn Windows 10 May 2019, tuy nhiên không phải ai cũng đuợc cập nhật ngay cả khi đã tham gia vào các chuơng trình thử nghiệm. Chính Microsoft cũng biết điều này và hôm nay họ giải thích lý do: "thiết bị của bạn vẫn chưa sẵn sàng và cách duy nhất hiện giờ là tiếp tục chờ."

Truớc đây, không phải tất cả mọi nguời đều đuợc lên bản cập nhật Windows 10 October 2018 Update. Do nhiều vấn đề nghiêm trọng về mặt kỹ thuật nên mãi tới tháng 1/2019 thì nguời ta mới có thể sử dụng bản cập nhật đó. Rút kinh nghiệm từ đợt đó, đối với bản cập nhật May 2019 Update, Microsoft sẽ phát hành theo từng đợt để họ có thời gian nhận các phản hồi từ nguời dùng nếu có vấn đề xảy ra, hạn chế lỗi xảy ra trên diện rộng. 

Microsoft cho biết họ đang sử dụng machine learning để tự động phát hành bản cập nhật May 2019 Update tới nguời dùng mớ. Những nguời có hệ thống tuơng thích sẽ đuợc gợi ý cài đặt bản cập nhật, còn những hệ thống nào chưa tuơng thích sẽ phải đợi tiếp. 

Cho những ai tới giờ vẫn còn chưa đuợc lên, Microsoft giải thích thêm ngay trong mục cập nhật rằng: “Bản cập nhật Windows 10 May 2019 đang tới. Chúng tôi cung cấp bản cập nhật này đến những máy tuơng thích, còn thiết bị của bạn thì chưa. Một khi đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy nó hiện ở đây. Hiện giờ bạn không cần phải làm gì cả.”

Phía Microsoft khẳng định rằng cách làm này nhằm “cải thiện chất luợng, tính minh bạch trong quy trình cập nhật Windows.” Tuy nhiên, một số nguời vẫn chưa hài lòng với cách trả lời này của Microsoft bởi họ cho rằng công ty đưa ra việc thiết bị nguời dùng chưa sẵn sàng là đổ lỗi, thay vì nói rằng bản cập nhật của họ vẫn chưa hỗ trợ cho từng hệ thống cụ thể. Tóm lại, đối với anh em nào vẫn chưa có thông báo cập nhật thì cách duy nhất bây giờ là đợi nếu muốn mọi thứ đuợc ổn định nhất khi lên. 
Theo ZDnet​