Hướng dẫn tra cứu hồ sơ một cửa

07/09/2016

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2016, hệ thống “Tổng hợp thông tin một cửa điện tử” chính thức được đưa vào hoạt động tại địa chỉ http://motcua.gialai.gov.vn/. Qua hệ thống này mọi người dân biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của toàn tỉnh, của từng huyện, sở ngành tham gia. 

“Tổng hợp thông tin một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp phép. Hệ thống là công cụ hữu hiệu để người dân và lãnh đạo giám sát các dịch vụ công. Đến nay đã có 17 huyện, thị xã, thành phố và 19 đơn vị sở ban ngành tham gia hệ thống .Ngoài việc truy cập website và người dân có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại các huyện, sở ngành qua các hệ thống mã vạch hoặc kiosk với màn hình cảm ứng.
Như vậy người dân được cung cấp thông tin ở mọi nơi, 24/7 và không phụ thuộc vào tinh thần làm việc hay thái độ của cán bộ nhà nước.
Để tra cứu trạng thái hồ sơ các dịch vụ công bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang website theo địa chỉ: http://motcua.gialai.gov.vn/
Bước 2: Chọn đơn vị cần tra cứu
mcdt.jpg
 
Bước 3: Gõ mã số biên nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của đơn vị cần tra cứu cấp. (Nếu quên bạn cũng có thể gõ tên hồ sơ hoặc tên tổ chức cá nhân). Sau đó Bấm nút <<Tìm kiếm>>
mcdt1-(1).jpg
Màn hình hiển thị kết quả xử lý hồ sơ
ND.