Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

26/03/2015

Sáng 25/3, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ khóa II, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm khóa III ( nhiệm kỳ 2015-2020). 

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ II cũng như Nghị quyết Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đề ra.  
Đặc biệt 100% đảng viên, quần chúng được nghiêm cứu, quán triệt đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí và xuất bản đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã chỉ đạo hoàn thành một số dự án trọng điểm như dự án “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến qua mạng”, Hệ thống bảo mật, an toàn thông tin”, “ Từ điển điện tử phương ngữ Jrai – Việt và Bana – Việt”, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia “ Đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo”…  
Từ những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tại đại hội các đại biểu đã thống nhất 1 số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu hàng năm 100% đảng viên quần chúng được học tập, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp đảng viên hàng năm đạt 6% trở lên so với tổng số đảng viên của chi bộ đầu nhiệm kỳ; hàng năm có trên 85% công chức viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt 15%..../.
Đoàn Bình-Thanh Sáng-GiaLaiTV