Làm thế nào bạn tìm thấy trang thông tin điện tử này ?
 
21%
 
17%
 
29%
 
31%

Đào Tạo Ứng Dụng

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.May 17, 2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà. Địa chỉ: 3/4 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 90.374.400 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn bốn trăm đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.May 10, 2022

- Gói thầu: Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 90.374.400 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn bốn trăm đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220519004-00

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.April 19, 2022

- Tên nhà thầu: Trung tâm Tư vấn, Thiết kế và Tích hợp hệ thống. Địa chỉ: Số 1A – Phố Quan Hoa – Phường Quan Hoa – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Giá trúng thầu (tạm tính): 30.927.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn). (Giá gói thầu đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan khác).
(Giá trị thanh toán thực tế sẽ theo giá trị được phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Dự toán (khái toán) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) hạng mục gói thầu: “Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”April 07, 2022

- Gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu (tạm tính): 30.927.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220445389 trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, gồm các thành viên sauApril 04, 2022

- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dùng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê máy chủ ảo phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (máy chủ ảo Smart Cloud)” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.March 14, 2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT- Gia Lai, địa chỉ 69 Hùng Vương, phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
- Giá trúng thầu: 58.858.800 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám ngàn tám trăm đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu cài đặt, lắp đặt dịch vụ.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.March 07, 2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Nông nghiệp Khang Vượng. Địa chỉ: Nhà số 2, ngách 1/28/2, tổ 24 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Giá trúng thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.March 07, 2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt. Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Đình Chiểu  P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.March 07, 2022

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, địa chỉ: 55/10 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng). Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.February 28, 2022

- Gói thầu: Thuê máy chủ ảo phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (máy chủ ảo Smart Cloud).
- Giá gói thầu: 58.858.800 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám ngàn tám trăm đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220305147-00

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.February 28, 2022

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220305147-00

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.February 28, 2022

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220305147-00

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.February 28, 2022

- Gói thầu: Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220305147-00

Read more >>

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn trong năm 2022February 11, 2022

Sáng 11-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp để nghe Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2022. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. 

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”, gồm các thành viên sau:January 21, 2022

- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dùng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Việt Nam phổ biến 5G, bắt đầu nghiên cứu 6GJanuary 17, 2022

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 vừa được khối các đơn vị viễn thông của Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức, Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết sẽ ‘tập trung hoàn thiện việc đấu giá cấp phép tần số 4G và 5G trong năm 2022’.

Read more >>

12 phần mềm mà bạn nên cài đặt ngay sau khi cài mới lại WindowsNovember 12, 2021

Bạn vừa sắm cho mình một chiếc máy tính mới hay vừa cài mới lại Windows? Đây là danh sách các phần mềm cần thiết cho bạn. Cho dù bạn vừa mua một chiếc PC mới hay cài đặt mới lại Windows thì tác vụ đầu tiên bạn cần làm ngay sau cài driver chính là cài đặt phần mềm ứng dụng. Mặc dù có hàng tá các chương trình phần mềm tuyệt vời dành cho Windows, nhưng việc biết những chương trình nào là cần thiết và bắt buộc phải có bạn tiến hành việc cài đặt dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Read more >>

Google giới thiệu ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật dùng smartphoneNovember 12, 2021

Tính năng mới của ứng dụng nêu trên được gọi là 'Camera Switches' cho phép người dùng sử dụng khuôn mặt của mình để tương tác với điện thoại. Bằng cách nhíu mày hoặc mỉm cười, người gặp các vấn đề về sức khỏe hay lời nói giờ đây có thể thực hiện được những thao tác trên các mẫu smartphone sử dụng hệ điều hành Android thông qua ứng dụng mới được Google công bố. Thông báo của Google khẳng định: "Để các thiết bị Android dễ dàng tiếp cận hơn cho mọi người, chúng tôi giới thiệu những công cụ mới, qua đó giúp điều khiển điện thoại dễ hơn và giúp giao tiếp dựa theo những chuyển động trên khuôn mặt".

Read more >>

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về 4 cấp độ dịchOctober 13, 2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Read more >>

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịchOctober 13, 2021

(GLO)- Trong hành trình về quê tránh dịch, người dân không hề đơn độc vì luôn được quan tâm, giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự sẻ chia kịp thời từ các Mạnh Thường Quân và những tấm lòng thiện nguyện.

Read more >>

Bộ Y tế rà soát chỉ định đối tượng xét nghiệm trong tình hình mớiOctober 13, 2021

Dự thảo Quyết định hướng dẫn đối tượng xét nghiệm SAR-CoV-2 tại bệnh viện và nguồn kinh phí chi trả bổ sung thêm một số trường hợp được chỉ định xét nghiệm như: người tới bệnh viện có nguy cơ cao sau khi phân luồng, sàng lọc tại cổng bệnh viện; người mắc bệnh mạn tính, bệnh nhân xạ trị, bệnh nhân chạy thận nhân tạo...

Read more >>

Kịp thời tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịchOctober 07, 2021

(GLO)- Sau khi một số tỉnh, thành phía Nam đồng loạt nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1-10, rất đông người dân Gia Lai đã quay trở về quê hương. Trước thực tế đó, tỉnh ta đã tổ chức đón và kích hoạt nhiều khu cách ly để đảm bảo an toàn cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”.September 10, 2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt, 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Giá trúng thầu: 269.830.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng). (Giá trúng thầu bao đã gồm thuế và các chi phí khác có liên quan). - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần). 10/9/2021 10/9/2021

- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.August 04, 2021

- Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). - Giá trị trúng thầu: 803.600.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba triệu, sáu trăm ngàn đồng) 04/8/2021 04/8/2021

(Giá trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên quan khác). - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết). - Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”.July 22, 2021

1/ Thông tin gói thầu: - Gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin. - Giá gói thầu: 273.350.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng). - Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2021 - Loại hợp đồng: Trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 2/ Thông báo mời thầu: số 20210764142-00 ngày 22/7/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số các địa phươngJuly 14, 2021

Chuyển đổi số nhằm làm cho chính quyền hiện đại hơn, thông minh hơn và có sức chống chịu cao hơn.
Lời toà soạn: Tại diễn đàn "Đối thoại Phát triển địa phương 2021" diễn ra ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu về vai trò của chuyển đổi số. VietnamNet xin trân trọng giới thiệu đến độc giả toàn văn bài phát biểu.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”.July 06, 2021

- Gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.
- Giá gói thầu: 273.350.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210714483-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia.

Read more >>

Nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”July 06, 2021

1. Tên nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.
2. Tổng mức đầu tư: 276.980.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).
3. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”June 28, 2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 2.156.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng). (Giá trúng thầu bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

ICT là tuyến phòng thủ chính chống lại đại dịch COVID-19June 01, 2021

(Mic.gov.vn) - Theo thông lệ, ngày 17/5 hàng năm, ITU sẽ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ITU và Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới, đồng thời phát động các quốc gia thành viên hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực như tổ chức hội thảo chuyên đề, mit-tinh kỷ niệm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Năm 2021, ITU tổ chức kỷ niệm Ngày 17/5 với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi  số trong giai đoạn khó khăn” (“Accelerating digital transformation in challenging times”). Với Chủ đề này, Tổng Thư ký ITU kêu gọi Quốc gia thành viên tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao vai trò quan trọng của Viễn thông/ICT trong việc đảm bảo các chức năng hoạt động của xã hội, khả năng phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo văn hoá tiếp nhận công nghệ số mới để nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động của người dân trong cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh; đồng hành với ITU trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Chương trình kết nối 2030 của ITU; báo cáo kết quả thực hiện, cung cấp số liệu thống kê quốc gia để theo dõi tiến độ thực thi các mục tiêu…

Read more >>

Để công nghệ trở thành một mũi tấn công đại dịchJune 01, 2021

Trước sự bùng phát mạnh của Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch. 

Khác với những đợt dịch trước đây, thay vì chỉ khuyến khích, các địa phương đang dần chuyển sang chiều hướng buộc người dân phải tuân thủ trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19.

Read more >>

63 tỉnh, thành đưa 100% DVC trực tuyến lên mức độ 4 trong năm 2021June 01, 2021

(Mic.gov.vn) - Với cách làm mới, phương pháp tiếp cận mới, mục tiêu đưa 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021 là hoàn toàn khả thi. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhận định như vậy tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4, thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương tổ chức chiều ngày 28/4/2021.

Read more >>

Chính thức ra mắt Trung tâm dữ liệu EcoDC đạt 2 chuẩn quốc tế Uptime Tier IIIJune 01, 2021

(Mic.gov.vn) - Trung tâm dữ liệu EcoDC - một dự án thuộc Công ty Cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế (HTC-ITC) - là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt cả 2 chuẩn quốc tế Uptime Tier III về thiết kế (TCDD) và xây dựng vận hành (TCCF). Đây là cấp độ 3 trong 4 cấp độ tiêu chuẩn quốc tế về trung tâm dữ liệu của Uptime Institute (Mỹ) với những yêu cầu khắt khe về thiết kế hạ tầng, quy trình vận hành, thiết kế, xử lý sự cố…

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”May 27, 2021

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.May 24, 2021

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
- Giá gói thầu: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20210604464-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”May 24, 2021

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20210559650-00 ngày 24/5/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.May 24, 2021

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
- Giá gói thầu: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20210604464-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”May 24, 2021

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20210559650-00 ngày 24/5/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử gắn với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19May 19, 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội luôn là nội dung lớn được Đài PTTH chú trọng. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn 69-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; văn bản số 1112/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông... đến nay, các Đài PTTH trung ương và địa phương đã thực hiện nghiêm định hướng của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí trong vấn đề thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, từ ngày 15/4/2021 các Đài đã cố gắng tăng cường trung bình 2 lần thời lượng chương trình tuyên truyền. 

Read more >>

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”.May 11, 2021

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”May 11, 2021

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên; 
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”May 11, 2021

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.May 10, 2021

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
- Giá gói thầu: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210519481-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” .May 10, 2021

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Tổng mức kinh phí: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).
3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Read more >>

Tuyển nhân sự làm việc năm 2021April 22, 2021

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
Địa chỉ cơ quan: 105 Hùng Vương, TP. Pleiku - T. Gia Lai.
I. Số lượng nhân sự cần tuyển: 04 người.
Tiêu chuẩn yêu cầu:
+ Giới tính: Nam
+ Trình độ, học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
+ Nhiệt tình, năng động, linh hoạt, chủ động trong công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.
II. Hồ sơ dự tuyển gồm:
1/ Đơn xin việc.
2/ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
3/ Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
4/ Giấy khám sức khỏe (06 tháng gần nhất);
5/ Bản sao chứng minh thư nhân dân; Thẻ CCCD.
III. Quyền lợi được hưởng:
– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
– Tiền lương theo quy định hiện hành.
– Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.
– Các quyền lợi khác: tham quan học tập các nơi, du lịch....
– Được đóng BHXH, BHYT, BHTN…
Địa chỉ nộp hồ sơ: 105 Hùng Vương, TP Pleiku, T Gia Lai
Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ: 15/11/2021
IV. Thông tin liên hệ:
- Bà: Trần Thị Bích Thuỷ, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT Gia Lai
- Số điện thoại: 0905 200 982
- Thư điện tử: bichthuypleiku@gmail.com

Read more >>

Pleiku xây dựng đô thị thông minhApril 22, 2021

(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC). Đây là bước khởi đầu thực hiện Đề án xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20-1-2020 của UBND tỉnh.

Read more >>

8 biện pháp bảo vệ chống lại tội phạm mạngApril 04, 2021

Có lẽ bạn nghĩ không có gì phải sợ ngoại trừ thông tin tài chính của bạn bị bọn tội phạm mạng đánh cắp. Nhưng điều đó không phải là dễ dàng. Tài chính của bạn còn lâu mới  là điều duy nhất  mà để bạn phải lo lắng. Tội phạm mạng không ngừng phát triển và các mối đe dọa mới cũng liên tục xuất hiện theo đó.

Read more >>

Gia Lai để lại ấn tượng đẹp trong lòng vận động viên dự giải chạy Báo Tiền PhongMarch 28, 2021

(GLO)- Thời tiết mát mẻ, trong lành; đường chạy đẹp; ẩm thực phong phú, hấp dẫn và sự chu đáo của chủ nhà Gia Lai trong công tác tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 là những yếu tố khiến các vận động viên (VĐV) tham gia giải năm nay cảm thấy rất hài lòng.

Read more >>

Gia Lai để lại ấn tượng đẹp trong lòng vận động viên dự giải chạy Báo Tiền PhongMarch 28, 2021

(GLO)- Thời tiết mát mẻ, trong lành; đường chạy đẹp; ẩm thực phong phú, hấp dẫn và sự chu đáo của chủ nhà Gia Lai trong công tác tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 là những yếu tố khiến các vận động viên (VĐV) tham gia giải năm nay cảm thấy rất hài lòng.

Read more >>

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát cự ly 42,195 kmMarch 28, 2021

(GLO)- Từ 3 giờ 30 phút sáng 28-3, các vận động viên (VĐV) lần lượt đổ về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) làm thủ tục gửi đồ, khởi động trước khi bước vào thi đấu các nội dung đầu tiên của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. 

Read more >>

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam ấn tượng với cảnh sắc, con người Gia LaiMarch 28, 2021

(GLO)- Đến Gia Lai để tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, những người đẹp Hoa hậu Việt Nam không khỏi ấn tượng với cảnh sắc, văn hóa và con người mảnh đất cao nguyên. Ở chiều ngược lại, họ không chỉ đem tới giải hình ảnh khỏe khoắn, trẻ trung, năng động của mình mà còn truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn.

Read more >>

Gia Lai: Du khách thích thú trải nghiệm lễ hội văn hóa, ẩm thựcMarch 27, 2021

(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, Lễ hội văn hóa, ẩm thực, nông-lâm sản diễn ra tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng thức. Ngoài các sản phẩm OCOP, lễ hội còn tạo ấn tượng bởi những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực của mảnh đất và con người Gia Lai.

Read more >>

Gia Lai: Khai mạc chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêngMarch 27, 2021

(GLO)- Tối 27-3, chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng với chủ đề "Giấc mơ đại ngàn" chính thức diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là sự kiện đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021.

Read more >>

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam "đổ bộ" Gia LaiMarch 27, 2021

(GLO)- Trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, các hoa hậu, á hậu, người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có mặt tại Gia Lai để cổ vũ và tham gia các sự kiện liên quan.

Read more >>

52% ứng dụng đang chia sẻ dữ liệu của bạn – Tìm hiểu xem những apps vi phạm nhiều nhấtMarch 17, 2021

Dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà bạn sỡ hữu. Cung cấp quá nhiều thông tin và ai đó, họ có thể sử dụng nó để đánh cắp danh tính của bạn. Hầu hết chúng ta đều nhận thức được những cạm bẫy và đều thực hiện các bước để ngăn chặn bất kỳ hành vi lợi dụng nào.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai”.February 25, 2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Nông nghiệp Khang Vượng (Địa chỉ: Nhà số 2, ngách 1/28/2, tổ 24 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
- Giá trúng thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
 (Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong quá trình bảo trì và xử lý sự cố).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 25, 2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng)
(Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong quá trình bảo trì và xử lý sự cố).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”February 23, 2021

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai”February 23, 2021

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai”February 22, 2021

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Hà Đức Mẫn – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.February 17, 2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viễn Đạt (Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Phường ĐaKao, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ giao dịch: Số 16/2 Ter Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường ĐaKao, thành phố Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”February 13, 2021

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai”.February 10, 2021

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 10, 2021

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”February 10, 2021

- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Read more >>

Công khai quyết toán tài chính năm 2020February 02, 2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai tài chính năm 2020.

Read more >>

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021February 01, 2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Read more >>

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Tập trung toàn lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19January 31, 2021

(GLO)- Chiều tối 31-1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.

Read more >>

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chínhJanuary 30, 2021

(GLO)- Ngày 29-1, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Read more >>

Tăng tốc chuyển đổi sốJanuary 28, 2021

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6-2020 nhắm đến mục tiêu kép: vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong đó, TPHCM đang thúc đẩy chuyển đổi số từng ngày với các chương trình lớn.

Read more >>

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021January 08, 2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
File báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Read more >>

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển các khu đô thịJanuary 07, 2021

Đó là ý kiến các chuyên gia tại hội thảo “Phát triển các mô hình đô thị và bài toán nhà ở” do đài truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức ngày 6.1 tại TP.HCM. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nam Long, cho rằng trong quá trình phát triển các khu đô thị, vấn đề nan giải là quỹ đất sạch. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan quản lý nhà nước cần xem việc tạo lập quỹ đất sạch là đảm bảo lợi ích quốc gia, cộng đồng và người dân để từ đó ban hành chính sách phù hợp, nhanh chóng giải phóng mặt bằng triển khai dự án. 

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2020January 07, 2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2020.

Read more >>

Đến năm 2025: Xây dựng ít nhất 3 đô thị thông minh có mạng 5GJanuary 06, 2021

Theo Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, đến năm 2025, cả nước có ít nhất 3 đô thị thông minh và triển khai mạng 5G tại các đô thị này. Cũng theo Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng Công nghiệp 4.0) vừa được ban hành, tới năm 2025 Việt Nam duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu; chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Read more >>

Thông báo về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chứcNovember 01, 2020

Thông báo số 1446/TB-HĐXTVC ngày 28/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Tài liệu 1
- Tài liệu 2
- Tài liệu 3

Read more >>

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chứcOctober 28, 2020

Quyết định số 221/QĐ-STTTT ngày 28/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Danh sách kèm theo Quyết định

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020October 05, 2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020.
File báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầuAugust 11, 2020

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).
(Giá trúng thầu bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020July 01, 2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020.

File báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.July 01, 2020

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
- Giá gói thầu: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20200701863-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.July 01, 2020

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
- Giá gói thầu: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20200701863-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIJune 24, 2020

Thực hiện Công văn số 8697-CV/BTGTW, ngày 04/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI”, theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã thống nhất đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 thành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI và điều chỉnh một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.June 10, 2020

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 1.230.100.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).
(Giá trúng thầu bao gồm thuế, chi phí cài đặt và các chi phí khác có liên quan).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.June 02, 2020

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
- Giá gói thầu: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210519481-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.June 02, 2020

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
2. Tổng mức kinh phí: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Quản lý hành chính.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.

Read more >>

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.May 15, 2020

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”May 15, 2020

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: 20200536207 – 00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”May 15, 2020

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: 20200536207 – 00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”April 27, 2020

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.April 17, 2020

- Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2020April 01, 2020

Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2020.

Read more >>

5 điều cần làm ngay để phòng chống dịch COVID-19March 30, 2020

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người dân cần thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thậm chí những hướng dẫn đòi hỏi mỗi người phải thay đổi một số thói quen và gây bất tiện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”March 17, 2020

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.February 19, 2020

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Nông nghiệp Khang Vượng (Địa chỉ: Nhà số 2, ngách 1/28/2, tổ 24 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
- Giá trúng thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.February 19, 2020

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.

Read more >>

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.February 18, 2020

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)
3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai ” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 18, 2020

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)
(Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong quá trình bảo trì và xử lý sự cố).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.February 17, 2020

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai

2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai ” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”February 13, 2020

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.February 13, 2020

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 2 năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”February 11, 2020

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”February 11, 2020

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”February 11, 2020

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Hà Đức Mẫn – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Bộ Y tế phân tuyến điều trị bệnh nCoVFebruary 07, 2020

(Chinhphu.vn) – Theo Công văn vừa được Bộ Y tế ban hành, khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona mới, sẽ chuyển người bệnh tới Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị.

Read more >>

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia LaiJanuary 10, 2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
File báo cáo công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Read more >>

Công khai quyết toán tài chính năm 2019January 09, 2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2019.
File báo cáo công khai tài chính năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Read more >>

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020January 03, 2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
File báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Read more >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý IV năm 2019December 31, 2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý IV năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý IV năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Read more >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý III năm 2019October 12, 2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý III năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý III năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Read more >>

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.October 11, 2019

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 725.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Quản lý hành chính.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019
6. Phạm vi thực hiện: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”October 11, 2019

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Công nghệ Đại Trần Gia (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 724.724.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng).
(Giá trúng thầu bao gồm thuế, chi phí cài đặt và các chi phí khác có liên quan.)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 78 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.September 18, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 725.520.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: 20190940995-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.September 18, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 725.520.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: 20190940995-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Read more >>

Tuyển nhân sự làm việc tại Trung tâm CNTT&TT Gia LaiSeptember 18, 2019

Đơn vị truyển dụng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
- Số lượng nhân sự cần tuyển: > 02 người.
- Vị trí cần tuyển:
     + Chuyên viên quản lý, vận hành hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Data center)
      + Chuyên viên lập trình ứng dụng

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” điều chỉnh lần 1September 12, 2019

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 725.520.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2019.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Read more >>

Lỗ hổng mới trên Mozilla Firefox cho phép bên thứ ba truy cập kho mật khẩu đã lưuSeptember 06, 2019

Mới đây, Mozilla đã phải gấp rút phát hành phiên bản 68.0.2 cho Firefox nhằm vá một lỗ hổng nghiêm trọng cho phép bên thứ 3 (hacker, ứng dụng, nhà cung cấp quảng cáo…) có thể truy cập và sao chép trái phép kho mật khẩu mà người dùng lưu trên trình duyệt, cụ thể là trong cơ sở dữ liệu Save Logins của trình duyệt này, ngay cả khi được bảo vệ bằng một mật khẩu khác.

Read more >>

Microsoft giải thích tại sao một số nguời vẫn chưa được cập nhật Windows 10 May 2019July 26, 2019

Hồi tháng truớc Microsoft đã phát hành bản cập nhật lớn Windows 10 May 2019, tuy nhiên không phải ai cũng đuợc cập nhật ngay cả khi đã tham gia vào các chuơng trình thử nghiệm. Chính Microsoft cũng biết điều này và hôm nay họ giải thích lý do: "thiết bị của bạn vẫn chưa sẵn sàng và cách duy nhất hiện giờ là tiếp tục chờ."

Read more >>

Trên nền tảng Microsoft Azure, người dùng đang khai thác Linux nhiều hơn Windows!July 19, 2019

Một kỹ sư của Microsoft tiết lộ trên nền tảng đám mây Microsoft Azure thì người ta đang sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux nhiều hơn Windows. Thực tế Microsoft đã biết về tỉ lệ sử dụng Linux trên Azure ngày một tăng trong những năm gần đây nhưng đến hiện tại thì Linux đang thể hiện là nền tảng chính được khai thác trên dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. Nhưng liệu Microsoft có lo ngại?

Read more >>

Microsoft tăng cường bảo mật OneDriveJuly 11, 2019

Công ty đang giới thiệu một tính năng OneDrive Personal Vault mới cho phép người dùng bảo vệ các tệp nhạy cảm và yêu cầu bảo mật hai yếu tố. Microsoft hôm nay đã công bố các thay đổi đối với dịch vụ lưu trữ OneDrive của mình, cho phép người tiêu dùng bảo vệ một số hoặc thậm chí tất cả các tài liệu được lưu trữ trên đám mây của họ với một lớp bảo mật bổ sung.

Read more >>

Máy tính có thể bị hack khi phát video trên VLC Media PlayerJuly 10, 2019

Nếu bạn đang sử dụng VLC media player trên máy tính và chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất, thì bạn tuyệt đối không nên phát bất kỳ tệp video không đáng tin cậy nào trên trình phát đa phương tiện này.

Việc phát những video không đáng tin cậy có thể cho phép các hacker từ xa kiểm soát hoàn toàn hệ thống máy tính của bạn.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.June 27, 2019

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 725.520.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2019.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”June 25, 2019

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Thông báo về việc đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019June 21, 2019

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới (là giải thưởng duy nhất về chất lượng của Chính phủ xét tặng). (Trong năm 2018 tỉnh Gia Lai đã có 02 doanh nghiệp tham gia và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp  với Giải Vảng Chất lượng Quốc gia; Công ty Cổ phần Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

Read more >>

Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018February 23, 2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2018

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 20, 2019

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng)
(Giá trúng thầu đã bao gồm thuế, chi phí cài đặt và các chi phí khác có liên quan).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.February 19, 2019

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viễn Đạt. Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Phường ĐaKao, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ giao dịch: Số 16/2 Ter Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường ĐaKao, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)

  • Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì HNTH trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong quá trình bảo trì và xử lý sự cố).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 01, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu  hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 01/02/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 14/02/2019.1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu  hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 01/02/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 14/02/2019.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.February 01, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu  hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 01/02/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 14/02/2019.1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu  hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 01/02/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 14/02/2019.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.January 31, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành HSYC: Ngày 31/01/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 13/02/2019.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.January 31, 2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành HSYC: Ngày 31/01/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 13/02/2019.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.January 29, 2019

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 năm 2019
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.January 29, 2019

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu  hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 năm 2019
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Read more >>

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia LaiJanuary 29, 2019

1. Tên nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 178.200.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế do tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019.
5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019.
6. Phạm vị thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.
 

Read more >>

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia LaiJanuary 29, 2019

1. Nhiệm vụ:  Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai
2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019
6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai ”

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”January 18, 2019

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Trần Nam Giang – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”January 17, 2019

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2018January 08, 2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2018.

Read more >>

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2018January 08, 2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý III năm 2018.

Read more >>

Công khai dự toán ngân sách năm 2019January 08, 2019

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Read more >>

Giới thiệu bộ công cụ giám sát mạng toàn diệnDecember 10, 2018

Giám sát mạng là một chức năng đa dạng với nhiều nhiệm vụ mà người quản trị hệ thống mạng máy tính cần phải thực hiện. Để đơn giản hóa công tác quản trị và nâng cao hiệu năng của hệ thống mạng, chúng tôi xin chia sẻ bộ công cụ khá đầy đủ phục vụ mục tiêu giám sát mạng toàn diện.

Read more >>

Ứng dụng web mới của Google giúp bạn nén ảnh kích thước lớn mà không làm giảm quá nhiều chất lượngNovember 15, 2018

Google vừa mới ra mắt một ứng dụng web thử nghiệm có tên Squoosh, giúp bạn dễ dàng nén những bức ảnh kích thước lớn mà không làm giảm quá nhiều chất lượng hình ảnh. Ứng dụng web Squoosh này sử dụng rất đơn giản, tốc độ xử lý ảnh trong một nốt nhạc, hỗ trợ nhiều định dạng.

Read more >>

Kỹ thuật Responsive Web Design.November 13, 2018

Khi nói tới thiết kế giao diện hiển nhiên việc đầu tiên những người lập trình suy nghĩ và quan tâm tới đó là giao diện thân thiện, đẹp mắt, đáp ứng đúng với mục tiêu người dùng. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà người lập trình phải suy nghĩ về Design, cái làm họ suy nghĩ và mất nhiều thời gian hơn không phải là những cái giao diện đẹp, thân thiện, đúng mục tiêu người dùng, mà là giao diện phải chạy phù hợp cho mọi thiết bị thông mình đối với thời đại công nghệ như bây giờ. Vì vậy bài viết hôm nay tôi có đưa ra một giải pháp cho người lập trình Design đó là giải pháp Responsive Web Design. Vậy Responsive Web Design là gì ta cùng tìm hiểu:

Read more >>

Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018November 12, 2018

(GLO)- Tối 10-11, tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách nô nức tham dự.

Read more >>

Phân tích file Memory Dump (*.dmp)October 29, 2018

Bạn có thể hoặc không quen thuộc với từ “memory dump”. Nhưng, bạn nên biết rằng đó là một thứ rất quan trọng. Bài viết này nói về cách tạo file memory dump/minidump, đọc và phân tích nó. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết tại sao nó lại quan trọng như vậy.

Read more >>

Xây dựng website phục vụ Festival Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2018October 08, 2018

(GLO)- Chiều 2-10, Sở Thông tin-Truyền thông Gia Lai tổ chức họp bàn công tác thông tin, tuyên truyền cho Festival Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 9 đến 11-11. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hoá-Thông tin TP.Pleiku; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Read more >>

DIRECTORY TRAVERSAL ATTACK LÀ GÌ?October 04, 2018

Directory traversal là một dạng tấn công cho phép Hacker truy cập vào các thư mục và tập tin cấm trên máy chủ (Web Server). Nếu như truy cập thành công thì Hacker có thể xem được các File, Thư mục cấm và thực thi các câu lệnh trên máy chủ.

Read more >>

Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý III năm 2018October 03, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý III năm 2018.

Read more >>

Cách phát hiện malware VPNFilter trước khi nó phá hủy routerSeptember 28, 2018

Phần mềm độc hại trên router (bộ định tuyến), thiết bị mạng và Internet of Things ngày càng phổ biến. Hầu hết chúng lây nhiễm vào các thiết bị dễ bị tấn công và thuộc các botnet rất mạnh. Các thiết bị router và Internet of Things (IoT) luôn được cấp nguồn, luôn trực tuyến và chờ chỉ thị. Và botnet lợi dụng điều đó để tấn công các thiết bị này.

Read more >>

Làm sao để nhận biết 1 link có an toàn hay không?September 14, 2018

Ngày nay các link "độc hại" xuất hiện ngày càng nhiều và được chia sẻ thông qua các mạng xã hội với một tốc độ "chóng mặt". Chỉ cần click vào một đường link "độc hại" nào đó có thể mang lại những nguy hiểm tiềm ẩn cho bạn.

Read more >>

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: "Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2018"September 14, 2018

- Gió thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT - Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trúng thầu: 733.427.000 đồng
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

 

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.September 13, 2018

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. Đại chỉ: Tầng 9, Toà nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 733.427.000 đồng (Bảy trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng)
(Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí có liên quan khác)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Read more >>

Thủ thuật để kiểm tra độ an toàn của link, trang webSeptember 10, 2018

Email, SMS, Facebook hoặc một số mạng xã hội hay công cụ khác khác… bất kể bạn đang sử dụng gì, đều có thể cho những kẻ lừa đảo và người gửi spam cơ hội gửi liên kết cho bạn. Phần lớn các liên kết này có thể an toàn. Nếu không thì chúng có thể gây ra thảm họa rất lớn.

Read more >>

Proxy ServerSeptember 10, 2018

Proxy Server (Máy chủ proxy) hoạt động như một cổng nối giữa người dùng và Internet. Đây là một server trung gian giữa người dùng cuối và trang web họ truy cập. Các máy chủ proxy cung cấp các chức năng, bảo mật và riêng tư khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của bạn hoặc chính sách công ty.
Nếu đang sử dụng máy chủ proxy, lưu lượng truy cập Internet sẽ truyền qua máy chủ proxy theo đường của nó đến địa chỉ bạn yêu cầu. Sau đó, yêu cầu này sẽ trở lại cùng một máy chủ proxy (cũng xảy ra trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này) và máy chủ proxy đó sẽ chuyển tiếp dữ liệu nhận được từ website đến người dùng.

Read more >>

Cách bảo vệ máy tính trước lỗ hổng bảo mật ForeshadowAugust 22, 2018

Foreshadow là gì?
Foreshadow, hay còn được gọi là L1 Terminal Fault, là một lỗi bảo mật ảnh hưởng tới một trong các phần tử bảo mật của chip Intel - Software Guard Extensions (hay SGX).. Nó cho phép phần mềm độc hại xâm nhập vào các khu vực an toàn mà ngay cả những lỗ hổng bảo mật trước đây của Spectre và Meltdown cũng không thể phá vỡ.

Read more >>

Cách đổi mật khẩu root trên LinuxAugust 20, 2018

Trên Linux, người dùng bình thường và siêu người dùng truy cập các dịch vụ thông qua xác thực mật khẩu. Khi người dùng bình thường quên mật khẩu, siêu người dùng có thể reset lại mật khẩu bằng terminal. Tuy vậy, nếu ngay cả siêu người dùng (hay người dùng root) cũng mất mật khẩu thì sao?

Read more >>

VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco? August 20, 2018

Trong môi trường mạng LAN ( Local Area Network ) thì việc sử dụng nhiều các switch và hub sẽ gây ra nhiều chi phí tốt kém , và trên các switch không hỗ trợ VLAN và sẽ đẩy các broadcast ra tất cả các cổng, ngoại trừ cổng mà nó nhận frame. Kết quả là, tất cả các interface trên loại switch này là cùng broadcast domain. Từ đó sẽ dẫn ra việc bão broadcast domain sẽ khiến mạng sẽ rất là chậm. Ngoài ra ,thực tế số lượng máy tính trong một LAN thường không nhiều, ngoài ra nhiều máy tính cùng một địa điểm (cùng phòng) có thể thuộc nhiều LAN khác nhau vì vậy càng tốn nhiều bộ hub,switch khác nhau. Do đó vừa tốn tài nguyên số lượng hub ,switch và lãng phí số lượng port.Với nhu cầu tiết kiệm tài nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều LAN trong cùng một địa điểm, giải pháp đưa ra là nhóm các máy tính thuộc các LAN khác nhau vào cùng một bộ tập trung switch. Giải pháp này gọi là mạng LAN ảo hay VLAN.

Read more >>

Hướng dẫn cài đặt firewall SOPHOS trên VmwareAugust 16, 2018

Chuẩn bị

Để thực hiện được bài này, các bạn cần chuẩn bị:
– VMware Workstation 12 hoặc có thể thấp hơn
– File cài đặt của Sophos, có thể tải tại:
https://www.sophos.com/en-us/support/utm-downloads.aspx
 

Read more >>

Thông báo mời chào hàng gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.August 16, 2018

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn, chín trăm đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2018.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 22/8/2018.
- Thời gian mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 29/8/2018.

Read more >>

Thông báo mời chào hàng gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.August 16, 2018

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn, chín trăm đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2018.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 22/8/2018.
- Thời gian mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 29/8/2018.

Read more >>

Tìm lỗ hổng bảo mật trên mọi trang web với NiktoAugust 14, 2018

Có một số công cụ và ứng dụng để tìm lỗ hổng bảo mật trong các trang web, nhưng một trong những công cụ đơn giản nhất là nikto. Công cụ nhỏ và đơn giản này kiểm tra một trang web và báo cáo lại các lỗ hổng bảo mật. Mặc dù nó cực kỳ hữu ích và hiệu quả nhưng không “lén lút”, bất kỳ trang web nào có IDS hoặc các biện pháp bảo mật khác sẽ phát hiện ra rằng bạn đang quét nó.

Read more >>

Hướng dẫn cài đặt Control Panel Webmin trên Server Linux, UnixAugust 07, 2018

Webmin là một công cụ quản trị hệ thống dưới dạng dịch vụ web giao diện đồ hoạ. Bạn hoàn toàn có thể thao tác quản lý qua các tuỳ chỉnh đơn giản trên website. Ví dụ như bạn có thể quản lý web server Apache, thêm tên miền hosting, quản lý ssh kết nối, cronjob,… Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt Webmin trên hệ điều hành CentOS 7. Để cài đặt Webmin, bạn cần có quyền user tương đương quyền user ‘root’ hoặc là chính user root để có thể thiết lập cài đặt hệ thống CentOS.

Read more >>

Tìm hiểu về giao thức DNSCryptAugust 03, 2018

DNS hoặc Domain Name Server (Máy chủ tên miền) là dịch vụ được ánh xạ địa chỉ (địa chỉ IP) đến URL của các trang web bạn mở trên trình duyệt của mình. Mặc dù hầu hết các trang web không sử dụng HTTPS phải đảm bảo tất cả dữ liệu được bảo mật, việc bảo mật DNS sẽ dẫn trước một bước. Ngay cả trên HTTPS, nó cũng để lại một số dữ liệu không được mã hóa, giống như một cánh cửa mở cho những kẻ tấn công, thông qua việc giả mạo DNS. Bằng việc giả mạo DNS, những kẻ tấn công trên mạng nội bộ có thể lạm dụng điều này để thực hiện các cuộc tấn công không quan trọng. Ngày nay, rất nhiều malware đang làm hỏng DNS. Cách hoạt động của DNSCrypt được thể hiện trong hình bên dưới. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về DNSCrypt, và cách sử dụng DNSCrypt trên PC Windows 10.

Read more >>

Tìm hiểu về mạng botnet – Công cụ kiếm tiền của hackerAugust 03, 2018

Một trong những phương thức tấn công DDoS hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay là hoạt động dựa trên hàng trăm máy tính bị chiếm quyền điều khiển (tức các zombie). Những zombie này thường bị kiểm soát và quản lý qua các mạng IRC, sử dụng được gọi là các botnet

Read more >>

Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”August 01, 2018

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.July 30, 2018

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn, chín trăm đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2018.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2018
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Read more >>

Tìm hiểu về giả mạo và làm nhiễm độc DNS CacheJuly 25, 2018

DNS là viết tắt của Domain Name System, và nó giúp một trình duyệt tìm ra địa chỉ IP của một trang web có thể load nó trên máy tính của bạn. Bộ nhớ DNS cache là một file trên máy tính của ISP hoặc của bạn, có chứa danh sách địa chỉ IP của các trang web được sử dụng thường xuyên. Bài viết này giải thích việc làm nhiễm độc DNS cache (DNS Cache Poisoning) và giả mạo DNS cache (DNS Cache Spoofing) là gì.

Read more >>

Khám phá những tính năng mới của Windows Server 2019July 23, 2018

Bản xem trước của Windows Server 2019 bổ sung thêm các tính năng cho siêu hội tụ, quản lý, bảo mật, container và nhiều tính năng khác. Bởi vì Microsoft đã chuyển sang nâng cấp dần dần Windows Server, nên nhiều tính năng có sẵn trong Windows Server 2019 đã được sử dụng trong các mạng doanh nghiệp và đây là 6 tính năng tốt nhất của nó. 

Read more >>

Tổng hợp cách tạo mật khẩu mạnh và quản lý mật khẩu an toàn nhấtJuly 19, 2018

Với các tài khoản cá nhân như tài khoản Gmail, Facebook, Instagram,…, lời khuyên tốt nhất cho bạn là nên sử dụng các mật khẩu có độ mạnh để bảo vệ tài khoản của mình không bị người khác đăng nhập và sử dụng trái phép.
Việc lựa chọn mật khẩu cho các tài khoản cá nhân như Email, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội… cũng tương tự như việc bạn chọn một ổ khóa để cất giữ kho báu của mình. Nếu ổ khóa đó cũ kỹ lạc hậu hoặc quá đơn giản, bạn có thể đánh mất tài sản của mình vào tay các hacker.

Read more >>

Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018”July 16, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018”.

Read more >>

Một số ngôn ngữ lập trình dễ học cho người mới bắt đầuJuly 12, 2018

Bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ lập trình dễ học? Trong khi câu trả lời cho câu hỏi của bạn thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn, có một số ngôn ngữ lập trình mà người mới bắt đầu có thể học và nổi trội. Python và Ruby cũng được thiết lập như là một ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất cho người mới bắt đầu do cú pháp đơn giản và dễ học của chúng. Java/C/C++ và JavaScript cũng được khuyến nghị do sử dụng rộng rãi và có nhiều tài liệu hỗ trợ. 

Read more >>

Tổng Quan Sự phát triển Công Nghệ phần mềmJuly 12, 2018

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang mang đến cho doanh nghiệp công nghệ những động cơ tăng trưởng mới. Đi kèm với đó là thị trường công nghệ phần mềm thế giới và Việt Nam ngày càng tăng trưởng trở lên hấp dẫn hơn. 

Read more >>

Tìm hiểu về SSHJuly 09, 2018

Giao thức SSH (còn gọi là Secure Shell) là một phương thức để đăng nhập từ xa an toàn, từ máy tính này sang máy tính khác. Nó cung cấp một số tùy chọn thay thế để xác thực mạnh mẽ, bảo vệ an ninh thông tin liên lạc và tính toàn vẹn với tính năng mã hóa mạnh mẽ. Nó là một sự thay thế an toàn cho các giao thức đăng nhập không được bảo vệ (như telnet, rlogin) và các phương thức truyền file không an toàn (chẳng hạn như FTP).
 

Read more >>

Chỉ số TIOBE Index về sự phổ biến của các ngôn ngữ lập trìnhJuly 09, 2018

Theo TIOBE Index thì Java vẫn đứng số 1, dù mức độ tăng trưởng đã chậm lại và có xu hướng giảm, các ngôn ngữ lập trình đang lên như Python, C#, JavaScript, PHP, Ruby, Swift đều có mức tăng trưởng khá tốt.
Điều gây ngạc nhiên cho các chuyên gia của TIOBE là ngôn ngữ lập trình C vẫn đang chiếm một vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng và có chiều hướng tăng nhanh trong năm qua.

Read more >>

Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018July 04, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018.

Read more >>

Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý II năm 2018July 04, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý II năm 2018.

Read more >>

Tổng quan về Fileless Malware Attacks và cách phòng chốngJuly 02, 2018

Không giống như các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm độc hại truyền thống. các cuộc tấn công mã độc fileless  không bắt người tấn công cài đặt phần mềm lên máy của nạn nhân. Điều này có nghĩa là không có signature cho phần mềm antivirus để phát hiện ra chúng, làm giảm đáng kể hiệu quả của các chương trình antivirus trong việc phát hiện các cuộc tấn công mã độc fileless. Và quan trọng hơn, những cuộc tấn công như thế này khả năng thành công cao hơn gấp 10 lần trong việc lây nhiễm các máy tính so với các cuộc tấn công dựa trên file.

 

Read more >>

Juice Jacking là gì? Vì sao không nên sạc điện thoại ở nơi công cộng?June 29, 2018

Có một tình huống khá là phổ biến như sau. Giả sử chiếc điện thoại yêu quý của bạn đang dần cạn pin trong khi bạn lại đang có một cuộc trò chuyện thú vị với cô bạn gái mới quen trên Facebook, và “tin tốt” là bạn để quên cục sạc chết tiệt ở nhà, rồi bỗng nhiên bạn thấy một cột sạc USB công cộng ở góc đường. Không do dự, bạn cắm điện thoại của mình vào và tiếp tục tận hưởng những hương vị ngọt ngào từ cuộc trò chuyện đang dang dở kia. Cảm giác thoải mái đó có thể khiến bạn trở thành nạn nhân của các hacker, những kẻ muốn thu thập thông tin cá nhân của bạn và làm lợi từ những thông tin đó.

Read more >>

Tất tần tật về NmapMay 28, 2018

Trong khi hiện nay có rất nhiều công cụ giám sát tiên tiến đóng vai trò là những trợ thủ đắc lực giúp đỡ các nhà quản trị mạng trong việc quét cổng và phát hiện các lỗ hổng mạng nhưng Nmap vẫn được coi là một công cụ chuẩn mực. Tại sao lại như vậy?

Read more >>

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2018May 28, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2018”.

Read more >>

Cách khắc phục MBR từ UbuntuMay 11, 2018

Nếu bạn đã từng phải cố gắng dual boot cho hệ thống Windows của mình bằng Linux, thì rất có thể hệ thống bạn đã gặp phải một số thay đổi không đáng có. Khi cài đặt Linux trong môi trường này, GRUB bootloader sẽ ghi đè lên Windows bootloader trong Master Boot Record (MBR).

Read more >>

Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2018April 04, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2018.
 

Read more >>

Quyết toán năm 2017March 31, 2018

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 26/3/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;

Read more >>

Mylobot là gì và cách thức hoạt động của phần mềm độc hại này?March 28, 2018

Năm 2017, các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện khoảng 23.000 mẫu phần mềm độc hại mỗi ngày, tức là khoảng 795 phần mềm độc hại được sinh ra mỗi giờ. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng thực tế phần lớn các mẫu này là biến thể của các phần mềm độc hại đã có, nó chỉ sử dụng code khác nhau để tạo một chữ ký “mới”. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một phần mềm độc hại mới, rất tinh vi được gọi là Mylobot.

Read more >>

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI - 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNMarch 14, 2018

 
Mười năm trôi qua, một chặng đường chưa phải là dài, nhưng không phải là ngắn so với một đời người, nhưng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm) đã khẳng định được vị trí của mình, đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh nhà nói chung. Có được những thành quả đáng tự hào ấy là sự phấn đấu nỗ lực hết mình của tập thể Trung tâm, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Sở (TT&TT), Lãnh đạo các cấp, các ngành và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh đối với Trung tâm trong suốt 10 năm qua đối với Trung tâm. 

Read more >>

Cần coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.March 14, 2018

                                                                                            
Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được hiểu là việc sử dụng CNTT vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch.

Read more >>

Làm thế nào để biết có ai đó đã truy cập và sử dụng máy tính của bạn?February 28, 2018

Nhiều người dùng không có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính của mình, nhất là khi làm việc ở văn phòng. Tuy nhiên điều này cũng gây ra một số rắc rối vì người lạ có thể truy cập trái phép máy tính của bạn để lấy cắp thông tin hoặc sử dụng máy tính của bạn cho những mục đích khác.

Read more >>

Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bỏa trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2018”February 09, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2018”.

Read more >>

Cách sửa lỗi giao diện Network Connections trốngFebruary 02, 2018

Để thay đổi kết nối mạng trên máy tính Windows, hay chỉnh sửa lỗi kết nối mạng, chúng ta sẽ mở giao diện Network Connections. Đây là giao diện quản lý toàn bộ kết nối mạng trên máy tính, gồm WiFi, mạng dây. Vậy sẽ phải xử lý như thế nào khi giao diện Network Connections hoàn toàn trống trơn, không xuất hiện bất kỳ biểu tượng hoặc mục quản lý mạng nào?

Read more >>

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018January 30, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Read more >>

DRAYTEK VIGOR - GIẢI PHÁP WIFI CHUYÊN NGHIỆPJanuary 29, 2018

Hiện nay sóng WiFi đã trở nên một thứ gần như không thể thiếu với những người đam mê công nghệ. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để cập nhật Facebook, kiểm tra email, chat, xem youtube… nếu sóng WiFi không ổn định.Hệ thống WiFi tại các địa điểm như: quán café, khách sạn, nhà hàng… đã trở thành bắt buộc. thì việc quản lý hệ thống WiFi tập trung, thống nhất trở nên cần thiết.

Read more >>

Công nghệ Wireless Cloud ControllerJanuary 26, 2018

Ngày nay , các thiết bị không dây đã trở nên phổ biến , các tổ chức cần hệ thống WLAN nhanh hơn , toàn diện hơn , mạnh mẽ hơn .Tuy nhiên , xây dựng mạng không dây rất phức tạp , tốn nhiều thời gian , tiền bạc .Sử dụng SaaS cung cấp nhiều lợi thế hơn mô hình Client-Server.Meraki Cloud cung cấp  sư đơn giàn , nhanh hơn , hiệu quả hơn , ít tốn kém hơn cho hệ thống Wireless lớn

Read more >>

Hệ thống Windows Failover ClusteringJanuary 24, 2018

Server Cluster là một mô hình được đưa ra nhằm đáp ứng được các nhu cầu ngày càng gia tăng trong việc truy xuất các ứng dụng có tính chất quan trọng như thương mại điện tử, database … Các ứng dụng này phải có khả năng chịu được lỗi cao, luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và khả năng có thể mở rộng hệ thống khi cần thiết. Các khả năng của Server Cluster giúp cho hệ thống có thể tiếp tục được hoạt động và cung cấp dịch vụ luôn luôn được sẵn sàng ngay cả khi hệ thống có thể xảy ra lỗi như hỏng ổ đĩa hay server bị down
Mô hình Server Cluster bao gồm nhiều server riêng lẻ được liên kết và hoạt động cùng với nhau trong một hệ thống. Các server này giao tiếp với nhau để trao đổi thông tin lẫn nhau và giao tiếp với bên ngoài để thực hiện các yêu cầu. Khi có lỗi xảy ra, các service trong Cluster hoạt động tương tác với nhau để duy trì tính ổn định và tính sẵn sàng cao cho Cluster.

Read more >>

Khi mã độc trở thành dịch vụ cho thuê January 19, 2018

Các phần mềm độc hại, botnet, phishing và backdoor đang được tin tặc cung cấp như một dịch vụ thuê bao hàng tháng. Giới phát triển phần mềm độc hại đang có những bước phát triển rất đáng lưu tâm, ngoài khả năng điều chỉnh kỹ thuật để né tránh công nghệ bảo mật mới nhất họ còn gia tăng dịch vụ kinh doanh của mình để trục lợi từ việc đáp ứng nhu cầu của những kẻ tội phạm sẵn sàng chi tiền trên toàn cầu.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều công nghệ mã độc, phương thức tấn công và mô hình kinh doanh mới được triển khai để phục vụ khách hàng trên thị trường “đen”. Và nhiều mã độc ngày nay được cung cấp giống như các dịch vụ điện toán đám mây mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày. Ngoài mã độc, dữ liệu bị đánh cắp hay hàng loạt mặt hàng khác đều trên các Dark Web ngày càng được cung cấp như một dịch vụ. Sự phát triển của SaaS không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn tạo ra những công cụ gây họa khó lường trên không gian mạng ngày nay. Dưới đây là một số dịch vụ đáng sợ đó.

Read more >>

Tấn công Phishing là gì? Giải pháp chống PhishingJanuary 16, 2018

Các cuộc tấn công Phishing là một trong những thách thức an ninh phổ biến nhất mà cả cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt trong việc đảm bảo an toàn thông tin của họ.
Phương thức Phishing được biết đến vào năm 1987. Nguồn gốc của từ Phishing là sự kết hợp của hai từ  Fishing (câu cá) và Phreaking (trò đùa phạm pháp liên quan đến hệ thống điện thoại). Câu cá ở trong trường hợp nay tức là “câu” thông tin của người dùng. Thêm nữa tính chất của nó cũng gần giống như kiểu tấn công Phreaking, vì thế chữ F được thay thế bằng Ph do cách phát âm gần giống nhau. Từ đó cái tên Phishing được ra đời.

Read more >>

VPN giữ cho bạn an toàn trên mạng January 12, 2018

Hầu hết chúng ta đã có thói quen kết nối Internet dù ở bất cứ đâu, và mạng Wi-Fi công cộng chính là để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đó. Nhưng bên cạnh sự tiện lợi, các mạng Wi-Fi công cộng cũng rất dễ bị tin tặc lợi dụng để theo dõi lưu lượng web, thậm chí chiếm tài khoản trực tuyến, hoặc thông dụng nhất là thu thập thông tin cá nhân người dùng để trục lợi.
May mắn là đã có các mạng riêng ảo VPN (virtual private network), đó là những dịch vụ trực tuyến sử dụng phần mềm đơn giản để bảo vệ kết nối Internet của bạn, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn sự hiện diện của bản thân trên mạng. Với vấn nạn tin tặc hoành hành ngày nay, VPN là công cụ hết sức hữu ích mà bạn nên hiểu và sử dụng, cho dù bạn là ai và dùng thiết bị gì để truy cập Internet. 

Read more >>

Cách vô hiệu hóa bàn phím Windows 10January 10, 2018

Vì một số lí do nào đó mà bạn muốn vô hiệu hóa bàn phím trên máy tính Windows của mình. Chẳng hạn như bạn đang xem một tập phim và bạn không muốn ai đó vô tình nhấn vào nút trên bàn phím và load lại từ đầu hoặc dùng lại. Khi đó bạn có thể vô hiệu hóa bàn phím trên máy tính Windows của mình.
Giống như các phiên bản trước, trên Windows 10 Microsoft không cung cấp cho người dùng các tùy chọn dễ dàng để vô hiệu hóa bàn phím nhưng quá trình vô hiệu hóa bàn phím trên Windows 10 cũng không quá khó khăn. Bạn có thể vô hiệu hóa bàn phím trên Windows 10 bằng cách nhờ đến sự trợ giúp của các tiện ích bên thứ ba hoặc không.

Read more >>

Hướng dẫn sửa lỗi “WiFi doesn’t have a valid IP configuration” trên windows 10January 05, 2018

Chúng ta đều biết rằng nếu muốn kết nối với World Wide Web (WWW) thì cần internet access và một địa chỉ IP hợp lệ. Tất cả các máy tính đều có địa chỉ IP tương tự với các bộ định tuyến Wi-Fi. Internet service provider (ISP) cung cấp địa chỉ IP cho tất cả các bộ định tuyến Wi-Fi giúp người dùng kết nối internet trên thiết bị của họ. Nếu bạn không thể kết nối wifi trước tiên hãy sử dụng Troubleshoot problems để windows quét và cho bạn thông báo rồi tìm hướng giải quyết. Nếu bị lỗi “WiFi doesn’t have a valid IP configuration” trên Windows thì bạn sẻ thấy nó báo như hình dưới đây.

Read more >>

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018January 02, 2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Read more >>

Hướng dẫn cách tạo ổ đĩa ảo với UltraISODecember 22, 2017

Tạo ổ ảo bằng UltraISO giúp bạn có thể thao tác, chỉnh sửa với các file có định dạng .ISO dễ dàng như với các tệp tin trên Windows mà không cần phải ghi ra ra hay sử dụng các ổ CD/DVD. Ngoài ra, UltraISO còn giúp bạn trích xuất trực tiếp các tệp tin từ fie ISO vào ổ đĩa ảo, hỗ trợ cài đặt thuộc tính ẩn cho tập tin.UltraISO là một phần mềm thông dụng được sử dụng để tạo ổ đĩa ảo trên máy tính, laptop.

Read more >>

14 thủ thuật giúp bạn khắc phục lỗi Full Disk 100% trên Windows December 20, 2017

Lỗi full disk 100% có lẽ không còn xa lạ gì đối với những người dùng Windows 8.1. Không chỉ trên Windows 8.1 mà bạn có thể gặp lỗi full disk 100% trên windows 7 hay Windows 8. Mỗi lần mở Task Manager để xem chi tiết các hoạt động thì thấy tab Disk luôn đỏ lòm, với chỉ số 99%, 100% hoặc luôn chiếm từ 90% trở lên.Lỗi này vẫn xuất hiện ngay cả khi không có tiến trình nào chạy nền và CPU khoảng 2-10%.

Read more >>

Hướng dẫn kết nối máy chiếu với máy tính, laptopDecember 13, 2017

Khi thực hiện các buổi thuyết trình, hội thảo, hội họp thì việc kết nối máy tính với máy chiếu là điều cần thiết, để mọi người có thể dễ dàng theo dõi hơn. Tuy nhiên, thao tác kết nối giữa máy chiếu với máy tính thì không phải ai cũng thực hiện đúng, dẫn đến việc gặp trục trặc trong quá trình sử dụng.

Read more >>

5 ổ cứng có độ tin cậy tốt nhất 2017 December 11, 2017

Người dùng máy tính thường quan tâm đến CPU và card đồ họa, tuy nhiên, ổ cứng là thành phần không thể thiếu của một chiếc máy tính. Một máy tính có một GPU và CPU tốt cũng không “có đất dụng võ” nếu ổ cứng không tốt. Samsung đang dẫn dầu trong việc sản xuất ổ cứng SSD nhưng ngoài ra cũng có những ổ đĩa cứng truyền thống có độ tin cậy cao theo báo cáo của các công ty máy chủ

Read more >>

Làm thế nào để biết chắc chắn một tệp an toàn trước khi tải xuống?December 07, 2017

Nếu lo lắng một tệp có thể gây độc hại cho máy tính của bạn, bạn không nên tải xuống và phụ thuộc vào các chương trình chống virus. Bạn có thể quét tệp để phát hiện các phần mềm độc hại với rất nhiều công cụ chống virus trước khi tải về. Đây không phải biện pháp thay thế cho các phương pháp bảo mật trực tuyến có thể giúp bạn tránh khỏi lừa đảo và các mối đe dọa khác, nhưng đây là cách để kiểm tra sâu hơn nếu bạn quan tâm đến tệp tin tải về.

Read more >>

Điện toán đám mây (cloud computing)December 06, 2017

Cloud Computing, hay còn gọi là Điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó.Trong vài năm lại đây, điện toán đám mây đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp máy tính, thay đổi cơ bản cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên, cơ cấu vận hành cũng như việc lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin. Đa số chúng ta đều đã và đang sử dụng một hoặc nhiều các dịch vụ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong đời sống hàng ngày cũng như trong quản lý doanh nghiệp.

Read more >>

VNCERT ra thông báo cảnh báo mã độc khai thác tiền ảo Coinhive December 05, 2017

Theo thông tin cảnh báo được đưa ra ngày 16/11, qua công tác theo dõi sự cố trên không gian mạng Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho hay đã ghi nhận được rất nhiều sự cố an toàn thông tin về mã độc khai thác tiền ảo Coinhive ẩn mình trên các website. Khi người dùng truy cập vào trang web, thư viện mã Coinhive sẽ tự động chạy trên máy tính người dùng dưới dạng tiện ích mở rộng hoặc trực tiếp trong trình duyệt nhằm mục đích “đào” tiền ảo Bitcoin, Monero… bằng cách sử dụng trái phép tài nguyên của người dùng như CPU, ổ cứng, bộ nhớ… và gửi về ví điện tử của tin tặc.

Read more >>

Giải pháp phòng chống tấn công APTDecember 05, 2017

Mối nguy hiểm cao thường trực cấp cao (Advanced Persistent Threat - APT) được dùng để chỉ kiểu tấn công dai dẳng, có chủ đích vào các đối tượng cụ thể. Đối tượng chính của tấn công APT thông thường là tổ chức kinh tế, chính trị và mục tiêu của các cuộc tấn công này là nhằm đánh cắp các thông tin quan trọng hay thực hiện các hành vi phá hoại. Tấn công APT thường được thực hiện bởi nhóm tội phạm mạng có tổ chức, được đầu tư bài bản. Kẻ tấn công có thể được hỗ trợ bởi chính phủ của một nước nào đó nhằm tìm kiếm thông tin tình báo từ một chính phủ nước khác. Tuy nhiên không loại trừ mục tiêu tấn công có thể chỉ là một tổ chức tư nhân. Tấn công APT đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa lớn tới vấn đề an toàn bảo mật, không chỉ với các cơ quan, tổ chức, mà còn tới an toàn an ninh quốc gia.

Read more >>

Tìm và xóa bỏ tận gốc Keylogger khỏi máy tínhNovember 29, 2017

Keylogger là các chương trình cực kỳ nguy hiểm mà các hacker cài đặt trên hệ thống của bất kỳ một người dùng nào nhằm mục đích lấy cắp mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng,… Keylogger lưu trữ tất cả các keystrokes mà người dùng thao tác trên máy tính và cung cấp cho hacker các thông tin quan trọng của người dùng.
Mỗi loại keylogger đều nguy hiểm vì chúng có thể ghi lại keystroke (thao tác bàn phím) của bạn, theo dõi mọi hoạt động của bạn và có thể ghi lại các trang web Open sites.
Nếu đang sử dụng máy tính có cài đặt Keylogger, đồng nghĩa với việc các thông tin quan trọng của bạn có thể dễ dàng bị đánh cắp. Do đó cách tốt nhất là nên kiểm tra xem máy tính của bạn có Keylogger được cài đặt hay không

Read more >>

8 router Wifi bảo mật tốt nhất 2017 November 28, 2017

Ngày nay việc online quan trọng như nhu cầu ăn mặc nhưng sử dụng router Wifi an toàn không phải lúc nào cũng được đánh giá cao. Nếu không có nó, bạn không thể xem các chương trình yêu thích, cập nhật tin tức mới nhất từ khắp nơi trên thế giới. Cho dù đó là điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân, công việc bảo vệ thông tin của bạn ở nhà hoặc doanh nghiệp là rất quan trọng vì vậy cần phải yêu cầy các router  Wifi thực hiện công việc bảo mật tốt nhất có thể. Dưới đây là những router Wifi bảo mật tốt nhất 2017, giúp bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa Internet ẩn danh.

Read more >>

Ngăn chặn Windows 10 thu thập thông tin người dùngNovember 22, 2017

Windows 10 quả thực là một bước đột phá trong các phiên bản hệ điều hành của Microsoft, nó tổng hợp được cả ưu điểm của Windows 7 (đặc biệt là ổn định) và Windows 8 (tốc độ). Windows 10 quá nhanh, quá mượt mà và quá đẹp…Thế nhưng, Windows 10 lại bị nghi ngờ là thu thập quyền tự do và riêng tư của người dùng Microsoft

Read more >>

CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ CỦA VMWARENovember 17, 2017

VMware là tập đoàn dẫn đầu trong ngành công nghệ ảo hoá, chiếm đến 77% thị phần thế giới. Những găm gần đây, khi ảo hoá trở thành xu thế, các tập đoàn lớn như Google, Oracle, Microsoft, Sun.. đều nhảy vào mảng này để giành lấy từng miếng nhỏ thị phần từ thị trường béo bở này, tuy nhiên đến nay VMware vẫn đang thống trị. Từ những tập đoàn đa quốc gia đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ, toàn thế giới có hơn 480.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công nghệ ảo hoá của VMware
 

Read more >>

Những kỹ thuật đánh cắp mật mã phổ biến nhất.November 09, 2017

Từ nhiều năm nay, an toàn mật khẩu (password security) luôn là vấn đề khiến các chuyên gia bảo mật phải bận tâm vì không nhiều người dùng lắng nghe và làm theo các khuyến cáo về cách tạo và quản lý mật khẩu sao cho an toàn. Khi mà sức mạnh tính toán của các máy tính ngày này ngày càng tăng, chúng có khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì thật không may, các mật khẩu mà quá phức tạp để ghi nhớ đối với con người thì lại dễ dàng bị dò ra bởi các công cụ bẻ khóa mật khẩu trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc.

Read more >>

Tại sao nên sử dụng phần mềm diệt virus Kaspersky bản quyền ?November 07, 2017

Trong rất nhiều hãng phần mềm diệt virus nổi tiếng, ví dụ như ESET, Avast, Bitdefender, Norton… thì phần mềm đánh giá cao là Kaspersky, nó thực sự hiệu quả trong việc bảo mật máy tính. Phần mềm Kaspersky luôn được đánh giá TOP đầu trong các cuộc AV-Test, và thực tế nhất là số lượng người dùng cực kỳ đông đảo, cộng với những tính năng tuyệt vời mà phần mềm đem lại sử dụng.

Read more >>

Công nghệ ảo hoá Hyper – V của Microsoft.November 03, 2017

Ảo hóa được coi là một công nghệ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu hiệu quả với khả năng tận dụng tối đa năng suất của các thiết bị phần cứng. Việc áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ nhằm tiết kiệm không gian sử dụng, nguồn điện và giải pháp tỏa nhiệt trong trung tâm dữ liệu. Ngoài ra việc giảm thời gian thiết lập máy chủ, kiểm tra phần mềm trước khi đưa vào hoạt động cũng là một trong những mục đích chính khi ảo hóa máy chủ. Công nghệ mới này sẽ tạo ra những điều mới mẻ trong tư duy của các nhà quản lý công nghệ thông tin về tài nguyên máy tính. Khi việc quản lí các máy riêng lẻ trở nên dễ dàng hơn, trọng tâm của công nghệ thông tin có thể chuyển từ công nghệ sang dịch vụ.

Read more >>

10 phần mềm diệt virus hiệu quả nhất cho Windows 2017October 31, 2017

Virus là nỗi lo chung của những người dùng máy tính, Bất kỳ ai khi sử dụng máy tính đều sợ bị virus đánh cắp dữ liệu hoặc ít ra khi sử dụng sẽ có nhiều virus gây nặng máy, mất mạng và quan trọng nhất là tự động xóa dữ liệu trong máy tính của bạn, đó chỉ là một số vấn đề trong rất nhiều vấn đề khác do virus gây ra. Vì vậy cần phải chọn một phần mềm diệt virus đáng tin cậy cho máy tính của bạn.

Read more >>

6 phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu miễn phí tốt nhấtOctober 27, 2017

Với xu thế hiện nay, mỗi cá nhân thường sử hữu 2 hay nhiều thiết bị công nghệ khác nhau như Laptop, PC, smartphone, tablet… Ở mỗi môi trường (công ty, quán café, nhà ở..) và thời điểm khác nhau chúng ta có thể sẽ sử dụng 1 thiết bị khác nhau. Chính vì thế sẽ nãy sinh việc một file tài liệu/ nhạc/ phần mềm sẽ được tải về 1 thiết bị và khi bạn muốn sử dụng trên thiết bị khác bạn phải làm nhiều công đoạn khác nhau để sao chép. Hay một file word/ excel bạn chỉnh sửa trên một thiết bị và muốn nó cũng được tự động thay đổi tương tự trên các thiết bị khác. 
Một lời giải cho bài toán trên chính là việc đồng bộ hóa dữ liệu dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Với công nghệ này, bạn không cần copy, paste, gắn cable, dùng usb… nhưng dữ liệu của bạn vẫn được sao chép ngay lập tức giữa các những thiết bị với nhau.

Read more >>

Microsoft synctoy - Công cụ sao lưu dữ liệu miễn phíOctober 26, 2017

Sao lưu dữ liệu thường xuyên và định kỳ là việc làm cần thiết đối với người dùng máy tính để phòng tránh nguy cơ mất mát dữ liệu quan trọng. Việc chọn một giải pháp sao lưu hiệu quả vừa đảm bảo  sự thuận tiện, chi phí thấp, vừa đảm bảo tính an toàn là một bài toán khó với rất nhiều người. Nếu không thích các phần mềm có thu phí, phần mềm của hãng thứ ba... bạn có thể sử dụng tiện ích miễn phí SyncToy của chính  Microsoft. SyncToy sẽ giúp bạn đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa hai thư mục trên ổ cứng, trên ổ USB, giúp cho dữ liệu của bạn được sao lưu ở một nơi khác an toàn hơn.

Read more >>

5 phần mềm đọc file PDF chất lượngOctober 24, 2017

Cùng với văn bản Word, PDF hiện nay cũng là một trong những định dạng file được nhiều người lựa chọn sử dụng vì sự thuận tiện của nó. PDF có thể hỗ trợ người dùng dạng văn bản thô và phông chữ, hình ảnh đồ họa, âm thanh và nhiều những hiệu ứng khác. Và để có thể đọc được những tập tin định dạng PDF thì chúng ta cần đến những phần mềm chuyên dụng đọc file PDF

Read more >>

Ransomware mới trên Android với khả năng khoá máy hai lớpOctober 20, 2017

Mới đây một loại ransomware mới được phát hiện trên thiết bị Android có tên là DoubleLocker Ransomware. DoubleLocker không chỉ đơn giản là mã hóa dữ liệu của người dùng giống như các loại ransomware khác vẫn làm mà còn thay đổi mã PIN trên các thiết bị nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Read more >>

Cải thiện tốc độ cho MacBookOctober 18, 2017

Mặc dù OS X là một trong những hệ điều hành hết sức ổn định nhưng đôi khi vẫn có thể chậm và lag. Nếu MacBook của bạn có dấu hiệu như vậy thì dưới đây là 10 mẹo giúp bạn tăng tốc MacBook nhanh nhất.

Read more >>

Hướng dẫn cách tải Windows 10 ISO Full link trực tiếp từ MicrosoftOctober 17, 2017

Tin vui cho những ai yêu thích hệ điều hành Windows 10. Đó là Microsoft chính thức mở cửa cho phép download trực tiếp trên đây. Ngày trước bạn phải dùng tới công cụ Microsoft Windows and Office ISO Download Tool. Tải những bản đã chỉnh sửa lại nguy cơ dính virusđộc hại. Bởi vậy, việc download win 10 chính thức trên trang chủ là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết. Định dạng tập tin tải về là ISO, tạo USB Boot để cài đặt cho đơn giản.

Read more >>

Hướng dẫn xoá tin nhắn trên Facebook Messenger và Facebook chatAugust 01, 2017

Mạng xã hội facebook đang ngày một phát triển hoàn thiện và bổ xung thêm nhiều tiện ích hổ trợ khách hàng, trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, tiếp thị online đến các dịch vụ giải trí, cộng đồng hay cuộc sống cá nhân và việc chúng ta sử dụng facebook để nhắn tin gọi điện messenger dường như đã chẳng còn là chuyện hiếm. Nhưng cùng với sự phát triển các ứng dụng của facebook thì những điều bất cập trọng mạng xã hội này cũng đang là điểm nhức nhối thấy rõ..

Read more >>

Bảo mật file PDF an toàn nhấtJuly 27, 2017

File PDF là gì ?
File PDF có tên đầy đủ là Portable Document Format, do hãng Adobe Systems phát triển. PDF là một trong những định dạng file văn bản, file tài liệu được sử dụng rất phổ biến hiện nay, nếu so với MS Word hay PowerPoint thì chắc là nó cũng chẳng thua kém gì cả. Với file PDF thì bạn có thể lưu trữ văn bản, hình ảnh minh họa, âm thanh và nhiều rất nhiều hiệu ứng khác…. Nói chung là file PDF rất phù hợp để làm file tài liệu, ebook, sách….

Read more >>

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰJuly 26, 2017

Đơn vị truyển dụng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
Địa chỉ: 105 Hùng Vương – thành phố Pleiku – Gia Lai.

Read more >>

BCH Công đoàn Cơ quan tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7July 25, 2017

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng ngày 25/7, Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Cơ quan đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách có con em đang công tác tại Cơ quan. Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn, lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã chịu nhiều hi sinh, mất mát vì nền độc lập tự do của dân tộc và cũng là thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của nhân dân ta.

Read more >>

Windows Defender phần mềm duyệt virus miễn phí tốt nhấtJuly 08, 2017

Microsoft sẽ mang đến thay đổi lớn cho Windows Defender trong bản cập nhật Creators Update. Điều này khiến cho các giải pháp chống virus từ bên thứ 3 có thể không còn cần thiết với người dùng Windows. Không còn giao diện cũ từ thời Windows Vista tới giờ, Win Defender trên Win 10 Creators khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn, với nhiều tính năng mạnh mẽ cùng giao diện thân thiện người dùng. Bên cạnh việc sửa lại thiết kế sao cho thân thiện với người dùng Windows 10, Microsoft đã có những cải tiến mạnh mẽ về khả năng hoạt động của Windows Defender Security System so với phiên bản Windows Defender tiền nhiệm.

Read more >>

Cảnh báo Petya - Biến thể mới của mã độc tống tiền RansomwareJuly 04, 2017

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) mới có văn bản gửi đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước; Tổ chức tài chính và Ngân hàng để cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”.June 30, 2017

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 289.267.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)
 (Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan khác).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng kể cả ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.June 28, 2017

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
 (Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng kể cả ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”.June 21, 2017

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
- Giá gói thầu: 289.267.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 22/6/2017.
3/ Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 29/6/2017

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”.June 21, 2017

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
- Giá gói thầu: 289.267.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 22/6/2017.
3/ Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 29/6/2017

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”.June 20, 2017

- Gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
- Giá gói thầu: 289.267.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2017
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.June 19, 2017

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 20/6/2017.
3/ Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 27/6/2017.

Read more >>

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.June 19, 2017

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 20/6/2017.
3/ Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 27/6/2017.

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm giám sát hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”June 16, 2017

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Kế toán  trưởng làm thành viên;
- Ông Huỳnh Trần Nguyên – Trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Huyền – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Hội thao Công nghệ thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ III – năm 2017April 20, 2017

Hội thao giao lưu thể dục-thể thao giữa các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT) của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên theo thường niên lần thứ 3 năm 2017 được tổ chức tại Đăk Nông. Hội thao diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 14/4/2017 đến ngày 15/4/2017 với 05 nội dung thi đấu: Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Nhảy bao bố, Bịt mắt đập ấm, với sự tham gia thi đấu của viên chức, người lao động các Trung tâm CNTT&TT.

Read more >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”April 18, 2017

- Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2017
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Read more >>

Tổ giúp việc gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”April 13, 2017

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Kế toán  trưởng làm thành viên;
- Ông Huỳnh Trần Nguyên – Trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Huyền – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.

Read more >>

Phần mềm Diệt Virus cho Android AVG Antivirus ProMarch 31, 2017

AVG Antivirus Pro Apk là một phần mềm diệt Virus cho Android cực kì mạnh mẽ với công nghệ vượt trội mà hãng AVG mới cập nhật cho người dùng điện thoại chạy hệ điều hành này. Chắc hẳn bạn không còn xa lạ với phiên bản máy tính rồi chứ, chất lượng đã được khẳng định và nhận được nhiều giải thưởng có giá trị trong lĩnh vực bảo mật, diệt virus, chương trình độc hại. AVG Antivirus Pro v4.3.1 tự động kích hoạt bản quyền Full trong quá trình cài đặt, bạn không phải mất tiền mua giấy phép cũng như cách bẻ khóa để sở hữu nó nữa. Tự bảo vệ dữ liệu điện thoại cũng như thông tin của mình trước những nguy cơ phá hoại, đánh cắp ngày một tinh vi.

Read more >>

Phần mềm tìm Driver online – Driver talentMarch 30, 2017

Sau khi cài đặt lại Windows thì việc tìm driver luôn là vấn đề gây khó khăn cho rất nhiều bạn. Nhất là khi bạn nâng cấp Windows cho laptop thì việc tìm driver phù hợp với phiên bản Windows mới là vấn đề không đơn giản. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn sử dụng công cụ tìm driver online mà điển hình là Driver Talent 6 Full mới nhất.

Read more >>

Công cụ tạo USB Boot chuẩn UEFI và LagacyMarch 29, 2017

Rufus có lẽ không còn xa lạ với những ai tạo USB Boot. Bạn có thể dùng nó để ghi file ISO ra USB. Tạo thiết bị cứu hộ rồi cài Win đều được hết. Không những áp dụng tạo USB Boot cài Win mà còn cho cả hệ điều hành Linux. Công cụ này hỗ trợ cho mọi máy tính đời cũ, đời mới nên bạn không lo lỗi phát sinh. Phần mềm Rufus hoàn toàn miễn phí, có cả phiên bản cài đặt và Portable. Bạn copy vào USB để làm được ở mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, cách sử dụng thì đơn giản, chỉ vài bước chọn là bạn đã hoàn thành.ãy cùng mình trải nghiệm công cụ Rufus này.

Read more >>

KASPERSKY CLEANER – Dọn rác máy tính hiệu quảMarch 27, 2017

Không cần phải nói quá nhiều về Kaspersky nữa, hãng bảo mật nổi tiếng thế giới với các công cụ diệt virus mạnh mẽ. Nay Kaspersky chính thức bước vào lĩnh vực chăm sóc máy tính với phần mềm Kaspersky Cleaner hứa hẹn giúp bạn cải thiện hiệu năng và tốc độ của máy tính. Download phiên bản Kaspersky Cleaner mới nhất để chăm sóc chiếc máy tính của mình nhé.

Read more >>

Phần mềm tải nhạc MP3 từ YouTube về máy tính cực nhanhMarch 24, 2017

YouTube có lẽ không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Đây là nơi chia sẻ Video đầy đủ thể loại trên trời dưới biển. À, mấy thứ về 18+ hay chính trị này nọ thì bị cấm nhé. Bạn thường xuyên để đây xem phim, nghe nhạc. Nhu cầu tải nhạc MP3 từ YouTube cũng được nhiều bạn quan tâm. Nhiều khi bạn chỉ muốn tải về máy tính hoặc điện thoại, mở lên cho nó hát hò chứ chả cần phải xem. Tôi xin giới phần mềm tải MP3 cực nhanh, sử dụng đơn giản cho mọi người lựa chọn.

Read more >>

Tải Office 2016 Full mới nhất trực tiếp từ MicrosoftMarch 23, 2017

Office 2016 hiện đang là xu hướng tìm kiếm trong lĩnh vực phần mềm văn phòng. Không giống như hãng phần mềm khác, bạn khó tìm được link download trên trang chủ. Như vậy, mỗi khi có phiên bản mới thì lại phải chờ bên khác chia sẻ, giới thiệu. Tôi hướng dẫn bạn cách tải Office 2016 mới nhất, link download trực tiếp từ server Microsoft. Bản chuẩn, không chỉnh sửa hay thêm bớt gì cả. Bạn có thể lựa chọn phiên bản tải về cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Read more >>

Hướng dẫn lựa chọn bộ lưu điện tương thích cho máy tínhFebruary 22, 2017

Bộ lưu điện được thiết kế nhằm ngăn chặn các sự cố về an toàn dữ liệu và an toàn hệ thống khi có sự cố điện từ nguồn điện lưới. Dưới đây là một số kinh nghiệm chúng tôi tiến hành tổng hợp giúp bạn lựa chọn bộ lưu điện tương thích cho máy tính.

Read more >>

Lưu ý khi sử dụng máy chiếuFebruary 21, 2017

Máy chiếu đã và đang trở thành một thiết bị văn phòng chuyên nghiệp hỗ trợ cho việc thực hiện thuyết trình vấn đề, truyền tải nội dung đến người nghe người xem một cách cụ thể và sinh động hơn.

Read more >>

Sử dụng máy photocopy hiệu quả và đơn giảnFebruary 16, 2017

Bật máy photocopy
Chúng ta cần xác định vị trí công tắc nguồn của máy, thường thì nó sẽ nằm trên đỉnh của chiếc máy photocopy trên bảng điều khiển. Một số máy photocopy có công tắc nguồn trên mặt. nhiều người photo đặt chế độ ” sleep “, việc làm này sẽ giảm điện năng tiêu thụ trong khi máy photocopy vẫn còn bật. Khi nhấn nút “Copy” trên bảng điều khiển thì máy photo sẽ được đánh thức hoạt động trở lại.

Read more >>

Mẹo xử lý cột trong Microsoft WordFebruary 15, 2017

Sử dụng mặc định cột trong Microsoft Word khá phổ biến trong tin học văn phòng bắt buộc mỗi người cần phải nắm rõ cách thực hiện để xử lý hiệu quả nhất. Dưới đây chúng tôi trình bày với các bạn cách xử lý cột trong Microsoft Word.

Read more >>

38 phím tắt hiệu quả trong Microsoft ExcelFebruary 14, 2017

Đối với những công việc cần sử dụng máy tính nhất là sử dụng phần mềm Microsoft Excel thì việc sử dụng chuột khá phức tạp. Bởi thể việc bàn nắm vững và sử dụng các tổ hợp phím tắt một cách nhuần nhuyễn thì chắc chắn công việc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Sau đây chúng tôi giới thiệu tới các bạn 38 phím tắt trong Microsoft Excel.

Read more >>

Một số thuật toán Excel cơ bản bạn cần nắmFebruary 13, 2017

Ngày nay khi công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, tất cả những giấy tờ, tính toán, kết toán đều được sử dụng trên máy tính với các phần mềm chuyên dụng như: MS word, MS excel, MS Power point. Nếu bạn đang làm trong công ty và được giao cho xử lý số liệu trong excel thì sau đây là một số hàm excel cơ bản, thông dụng và được sử dụng nhiều nhất.

Read more >>

Những điều cần làm để xây dựng một website thương mại điện tửFebruary 10, 2017

Trong nền kinh tế hiện đại, thương mại điện tử lên ngôi và chiếm một vị thế không nhỏ và trở thành một xu hướng được săn đón. Vậy muốn tham gia vào thương mại điện tử, bạn cần phải có một kênh để kinh doanh sản phẩm dịch vụ, cụ thể là cần có một website hẳn hoi.Vậy để thiết lập một website thương mại điện tử bạn cần làm những gì? Dưới đây là những bước cơ bản cho bạn có ý định và khuynh hướng tham gia vào nền kinh doanh thời thượng này.

Read more >>

Lý do khiến laptop dễ bị hao pinDecember 30, 2016

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể giảm thiểu tối đa tình trạng laptop bị chai pin. 
Màn hình hiển thị chính là thành phần “ngốn” pin hàng đầu trên laptop. Do đó, để tiết kiệm pin, bạn có thể giảm độ sáng màn hình thông qua các phím chức năng trên bàn phím hoặc thay đổi thiết lập để tự động hóa quá trình này.

Read more >>

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạngDecember 30, 2016

(Chinhphu.vn) – Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng tại Việt Nam. Đây là 1 trong 7 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thông tin mạng.

Read more >>

Thành phần chính, ưu và nhược điểm của hệ thống gửi tin nhắn SMS qua thiết bị GSM ModemDecember 28, 2016

Trong thực tế khi bạn quyết định lựa chọn thời điểm nào sử dụng ISMS (Internet SMS) hay GSM Modem để phục vụ cho công việc gửi/nhận tin nhắn và tùy vào mức độ quan trọng cũng như số lượng tin nhắn của hệ thống. Nếu hệ thống của bạn gửi/nhận khoảng 11000-12000 tin nhắn/ngày thì giải pháp GSM Modem là lựa chọn tốt, và ngược lại với số lượng tin nhắn nhiều hơn, yêu cầu tốc độ cao hơn thì sẽ là ISMS.

Read more >>

6 mẹo nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ pin trên smartphoneDecember 27, 2016

Chỉ với vài mẹo nhỏ đơn giản, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng pin trên smartphone mà không cần phải cắm sạc thường xuyên. Đa số các smartphone hiện nay đều chỉ có thể hoạt động liên tục được khoảng 5-6 tiếng, ngoại trừ một số dòng điện thoại pin khủng như ZenFone Max, Outkitel K1000... Điều này gây khó khăn cho những người thường xuyên di chuyển và làm việc trên điện thoại.

Read more >>

Why pay - Ứng dụng quản lý “ví điện thoại” thông minh của bạnDecember 27, 2016

Lâu nay, việc lừa đảo, gian lận trong việc trừ tiền trong tài khoản điện thoại của khách hàng đã thành một tệ nạn. Chưa kể những dịch vụ tự động đăng ký và trừ tiền trong tài khoản mà khách hàng không hề biết.Whypay là một trong những ứng dụng thông minh giúp bạn quản lý “ví điện thoại” của mình. Với cơ chế tính cước theo thời gian thực, giúp bạn giải quyết các vấn đề chính sau:

Read more >>

THỜI GIAN CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIẢM CÒN 15 NGÀYDecember 23, 2016

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Read more >>

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hóa đơn GTGT của Doanh nghệp, cách kiểm tra hóa đơn GTGT đầu vào có hợp pháp hay không, là hóa đơn thật hay giả...?December 16, 2016

Rất nhiều các bạn kế toán mới ra trường cứ thấy có hóa đơn đầu vào là hạch toán, kê khai mà không cần biết hóa đơn đó có hợp lệ, hợp lý, hợp pháp hay không. Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán có thể kiểm tra nhanh xem hóa đơn GTGT đó có hợp pháp hay không, công ty đó có thật hay không? Chúng tôi xin hướng dẫn cách tra cứu thông tin hóa đơn trên website của Tổng cục thuế:

Read more >>

AdwCleaner 5.004 – Loại bỏ phần mềm quảng cáo độc hạiDecember 15, 2016

AdwCleaner là một phần mềm bảo mật miễn phí cho phép phát hiện và loại bỏ hầu hết các chương trình độc hại như: Adware, Toolbars, Potentially Unwanted Programs, Hijackerscó trong máy tính của bạn. Nếu bạn chỉ quan tâm tới phần mềm diệt virus thì rất dễ khả năng dữ liệu của bạn bị đánh cắp cũng như với các thông tin tài khoản, bởi hiện nay các phần mềm độc hại ngày một tinh vi và khiến cho nhiều chương trình diệt virus không phát hiện ra chứ chưa nói là loại bỏ.

Read more >>

Hướng dẫn truy cập mail công vụ với giao thức httpsDecember 14, 2016

Để vào được hệ thống hộp thư công cụ của tỉnh Gia Lai. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông xin hướng dẫn mọi công chức, viên chức, người lao động truy cập hệ thống thư điện tử với giao thức HTTPS theo hướng dẫn như sau:

Read more >>

Xử lý ứng dụng bị treo dễ dàng với Process Explorer 16.0December 12, 2016

Xử lý ứng dụng bị treo – Bạn cần một phần mềm để quản lý các tiến trình, ứng dụng đang chạy trong máy tính. Process Explorer 16.0 sẽ đáp ứng nhu cầu thiết yếu đó của bạn. Là một trong những tiện ích hệ thống miễn phí được ưa chuộng, Process Explorer với nhiều tính năng vượt trội kết hợp giao diện sử dụng cập nhật trực tuyến giúp bạn theo dõi tổng quan về hoạt động của ứng dụng. Hiện hãng vừa nâng lên phiên bản mới, chúng tôi cập nhật và chia sẻ tới bạn để trải nghiệm.

Read more >>

Jv16 PowerTools 2017 Full – Bộ công cụ chăm sóc máy tính mới lạDecember 09, 2016

Jv16 PowerTools 2017 được biết đến là môt trong những phần mềm cần thiết cho máy tính. Nó hỗ trợ trên mọi hệ điều hành Windows từ Xp cho tới Windows 10. Chương trình cho phép quét, sửa lỗi chỉ với 1 cú nhấp chuột duy nhất. Giao diện sử dụng tối ưu, các nhóm chức năng, công cụ được sắp xếp gọn gàng theo Menu. Bạn cần dùng công cụ gì thì chỉ cần click vào rồi làm theo trình tự là xong. Mọi thay đổi, sửa lỗi, dọn dẹp mà phần mềm mang lại đều theo chuẩn. Nghĩa là bạn không có kiến thức về hệ thống, các lỗi thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần nhấn nút, chờ hoàn tất. Hãy sẵn sàng đón nhận sự khác biệt về tốc độ, sự ổn định trước và sau khi dùng.

Read more >>

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.December 09, 2016

Chiều 29/11/2016, tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai (Trung tâm CNTT&TT) đã tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Đến dự Hội nghị gồm có Ban Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng ban thuộc Sở và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm CNTT&TT.

Read more >>

12 Sách lập trình PHP cần thiết mọi cấp độDecember 08, 2016

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến được rất nhiều Developer theo đuổi. Chúng tôi tổng hợp 12 sách học lập trình PHP với mọi cấp độ, giúp bạn học lập trình PHP bài bản, đa chủ đề từ cơ bản đến nâng cao để nâng cấp “tay nghề” nhanh chóng.

Read more >>

Làm thế nào để bảo vệ tài khoản Yahoo để tránh nguy cơ Hacker tấn côngOctober 11, 2016

Vừa qua Yahoo đã công bố hacker đã lấy cắp 500 triệu tài khoản người dùng, và bạn có thể là một trong đó. Đó là sự tấn công dữ liệu lớn chưa từng được công bố công khai, và nó có thể ảnh hưởng nhiều hơn so với tài khoản email của bạn hoặc nhóm Yahoo Fantasy Football. Nếu bạn đang tự hỏi phải làm gì sau khi nghe tin về những dữ liệu lớn bị tấn công, hãy làm theo các bước sau để chắc chắn rằng bạn đang an toàn

Read more >>

Làm thế nào để sử dụng máy ảnh thứ hai trên iPhone 7 PlusOctober 10, 2016

Sự khác biệt lớn nhất giữa iPhone 7 và iPhone 7 Plus không phải là kích thước - đó là máy ảnh.7 Plus bao gồm hai máy ảnh 12-megapixel mà bắn ra khi bạn chụp một bức ảnh, đem lại cho bạn một superimage. Hai máy ảnh được trang bị ống kính khác nhau. Một là một ống kính góc rộng 28mm F1.8 và người kia là một ống kính F2.8 56mm, mà Apple gọi là tele .Như Lori Grunin CNET giải thích, điều này không phải là về mặt kỹ thuật chụp xa ,nhưng nó cho phép bạn phóng to về chủ đề của bạn mà không làm giảm chất lượng như zoom kỹ thuật số không.

Read more >>

AVG AntiVirus Free 2016 – Ứng dụng diệt virus hiệu quả trên điện thoại di động AndroidOctober 09, 2016

Tin vui cho các bạn dùng điện thoại Android, với ứng dụng AVG AntiVirus Free 2016, bạn sẽ được bảo vệ khỏi virus và các phần mềm độc hại một cách hiệu quả và dễ dàng, đồng thời nhận được bộ định vị điện thoại, trình ngắt tác vụ, khóa ứng dụng, trình chặn cuộc gọi và hộp an toàn dành cho ảnh để bảo vệ bạn trước những mối quan hệ đe dọa đến quyền riêng tư và danh tính trên mạng của bạn.

Read more >>

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng Công nghệ thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia LaiOctober 07, 2016

PGĐ Trung tâm CNTT và TT
Trần Thị Bích Thủy      
Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách về ứng dụng CNTT: Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020. 

Read more >>

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trễ trên trang một cửa điện tử tại đơn vịOctober 07, 2016

Hiện nay, hệ thống Một cửa điện tử đã được triển khai cho 17 huyện, thị xã, thành phố, 18 sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và triển khai thí điểm đến một số xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngày 24/2/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 569/UBND-VHXH chỉ đạo việc triển khai hệ thống “Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông” và hệ thống được tra cứu tại địa chỉ: http://motcua.gialai.gov.vn.

Read more >>

Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTTSeptember 27, 2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia CNTT đã đến dự.

Read more >>

BlueStacks App Player phần mềm giả lập AndroidSeptember 24, 2016

BlueStacks App Player là một phần mềm giả lập Android tốt nhất hiện nay. Bạn có thể sử dụng nó trên mọi máy tính PC, Laptop hệ điều hành Windows, Mac. Trong bài viết này thì mình đề cập tới bản cho Windows thôi nhé. Thông thường thì bạn cứ lên trang chủ tải BlueStacks bản mới nhất thôi. Nhưng đó là file cài Online, nghĩa là cần có mạng để download bộ cài Full. Cách này cũng không hiệu quả cho lắm khi mạng của bạn kết nối chậm, đôi khi cài còn bị lỗi do đường truyền. BlueStacks cài đặt Offline, đã Root để cài mọi game, ứng dụng mà bạn muốn. Ngoài ra, tác giả đã Mod tinh chỉnh vài thứ khá là hay ho mà bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí.

Read more >>

Kinh nghiệm đánh giá VPSSeptember 21, 2016

Đối với các webmaster thông thường ban đầu khi triển khai 1 website sẽ mua các gói shared hosting (gói chia sẻ) từ các nhà cung cấp dịch vụ, bởi vì triển khai đơn giản, giá cả rẻ. Tuy nhiên, đến 1 lúc nào đó, khi website có số lượng người dùng lớn, gói shared hosting sẽ không đáp ứng được tài nguyên (quá tải CPU, RAM, Disk, băng thông…), bạn sẽ phải tìm kiếm 1 giải pháp mới (hoặc là là cung cấp shared hosting sẽ disable tài khoản của bạn).

Read more >>

Phân biệt và lựa chọn công nghệ ảo hóaSeptember 21, 2016

Máy chủ ảo (Virtual Private Server-VPS) là dạng máy chủ được tạo ra bằng cách phân chia 1 máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính chất như một máy chủ riêng biệt (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu).Máy chủ ảo được tạo ra bởi công nghệ ảo hóa, tùy thuộc vào công nghệ ảo hóa nào được sử dụng mà các máy chủ ảo có các tính chất chia sẻ tài nguyên khác nhau.

Read more >>

Trang web di động và ứng dụng di động phương án nào là tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn?September 19, 2016

Một trong những cuộc tranh luận lớn nhất của thế giới tiếp thị xoay quanh sự lựa chọn giữa các trang web di động và ứng dụng di động cho các doanh nghiệp. Lý tưởng nhất, tất cả các doanh nghiệp sẽ có có cả một trang web di động và ứng dụng di động. Thật không may, phương pháp này không phải lúc nào cũng có thể, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ, vì các yếu tố như ngân sách. Đối với những công ty phải đưa ra quyết định khó khăn giữa lựa chọn ứng dụng điện thoại di động và các trang web điện thoại di động, điều quan trọng là phải xem xét những lợi ích đem lại cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Read more >>

Chia sẻ giao diện Mac cho Win 10 tuyệt đẹpSeptember 14, 2016

Hiện nay có nhiều kiểu khác nhau, bạn dễ dàng tìm thấy trên Google. Tuy nhiên, không phải cái nào cũng đẹp, cũng chuẩn nhất so với phiên bản Mac hiện tại. Dung lượng bản này rơi vào khoảng hơn 40MB, bạn sẽ không phải thất vọng sau khi cài hoàn tất đâu.

Read more >>

111 bài học từ người sáng lập Salesforce.comSeptember 13, 2016

Phần I – Cẩm nang khởi nghiệp
Làm thế nào để biến một ý tưởng đơn giản trở thành một công ty lớn mạnh
​Bài học thứ 1: Cho phép mình nghỉ ngơi
Tôi làm phó chủ tịch cấp cao của Oracle đã mười năm và trở thành nô lệ của tập đoàn. Tôi muốn có một cuộc sống cân bằng, tôi quyết định tạo một kỳ nghỉ để thoát khỏi công việc. Đây là khoảng thời gian giá trị nhất trong sự nghiệp của tôi: nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ và tiếp thu những lời tư vấn, nó đã giúp tôi nhận ra những điều làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Read more >>

Hướng dẫn nhận 100GB dung lượng Google Drive trong 2 nămSeptember 12, 2016

Nếu bạn cảm thấy 15GB miễn phí là không đủ, hãy tham khảo bài viết này để có thêm 100GB. Như đã biết thì với mỗi tài khoản Google, người dùng có thể sử dụng được phần lớn các ứng dụng dịch vụ đến từ Google. Trong đó có 15GB không gian lưu trữ miễn phí Google Drive. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy con số này không đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ của bạn và không muốn phải bỏ tiền để mua thêm dung lượng thì phải làm thế nào? Tất nhiên là sẽ có giải pháp cho vấn đề này, và đó là 100GB miễn phí trong vòng 2 năm sẽ là một ưu đãi khủng dành cho bạn đến từ chính Google.

Read more >>

Thủ thuật đơn giản tăng tốc smartphone AndroidSeptember 09, 2016

Hãy thử những cách làm sau đây để tiếp thêm sức sống cho chiếc smartphone Android đang ngày càng chậm chạp của bạn.
1. Xóa cache của ứng dụng
Nếu có thói quen cài đặt và dùng nhiều ứng dụng trên smartphone bạn cũng cần lưu ý rằng mỗi ứng dụng luôn cần một không gian lưu trữ đệm và sẽ chiếm một nguồn tài nguyên của hệ thống để quản lý chúng. Để xóa cache của một ứng dụng trên smartphone android, bạn cơ bản chỉ cần vào mục Settings, chọn đúng ứng dụng cần dọn dẹp rồi chọn clear cache là xong.

Read more >>

Sáu công nghệ lưu trữ dữ liệu của tương laiSeptember 09, 2016

Công nghệ số đang dùng trên toàn thế giới, và những nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ tìm kiếm những cách tốt hơn để lưu trữ dữ liệu - rất nhiều và trong thời gian dài. Các nhà khoa học đang khám phá các vật liệu mới để lưu trữ dữ liệu cũng như các phương pháp mới để lưu trữ dữ liệu trên môi trường lựa chọn của họ. Trong khi một số công ty đang lưu trữ dữ liệu dưới đáy đại dương, thơ mộng hơn là các tòa nhà chọc trời lưu trữ khổng lồ. Với rất nhiều đổi mới khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cuộc đua là để mở khóa bàn phím để tiềm năng lưu trữ dữ liệu gần như vô hạn.

Read more >>

Hướng dẫn cấu hình Sophos UTMSeptember 08, 2016

Giải pháp bảo mật toàn diện Sophos UTM (còn có tên gọi là Astaro Security Gateway) có khả năng giúp các tổ chức, doanh nghiệp phòng ngừa những mối đe dọa từ lớp cổng truy cập mạng Internet.
Tất cả tính năng như định tuyến (router), tường lửa (firewall), phòng chống và ngăn chặn xâm nhập (IPS) lọc email/spam (email/spam filter)… đã được tích hợp vào 1 hộp thiết bị Sophos UTM, nhờ đó tổ chức, doanh nghiệp tiết giảm rất nhiều chi phí so với khi mua rời các thiết bị có những tính năng tương tự và không cần lo lắng chi phí cho nhân sự quản trị, vận hành hệ thống giải pháp bảo mật

Read more >>

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ một cửa September 07, 2016

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2016, hệ thống “Tổng hợp thông tin một cửa điện tử” chính thức được đưa vào hoạt động tại địa chỉ http://motcua.gialai.gov.vn/. Qua hệ thống này mọi người dân biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của toàn tỉnh, của từng huyện, sở ngành tham gia. 

Read more >>

Easy DriverPacks Việt hóa – Driver Offline cho PC, LaptopSeptember 05, 2016

Easy DriverPack bộ driver offline mang tới cho bạn giải pháp quét và cài đặt driver tự động, chính xác. Chỉ với 1 cú nhấp chuột và bạn không phải làm gì khác, chờ nó cài xong rồi khởi động lại máy tính là hoàn tất mọi vấn đề liên quan. Bản này đã được Việt hoá nên bạn không phải lo không biết dùng như nào khu chạy bản Tiếng Trung nguyên gốc trước đó. Đây là bộ Driver Offline đầy đủ nhất cho mọi máy tính PC, Laptop chạy hệ điều hành Windows Xp cho tới Windows 10. Hầu hết những bản Ghost đa cấu hình hiện nay đều sử dụng bộ Driver này. Link tải về bao gồm đầy đủ cho phiên bản 32bit, 64bit tốc độ cao.

Read more >>

Ashampoo Snap 8 – Phần mềm chụp ảnh màn hìnhSeptember 05, 2016

Chụp ảnh màn hình, đây là một trong các cách nhanh nhất để bạn ghi lại những hình ảnh bạn yêu thích hoặc những đoạn văn bản hay mà nhiều trang web không cho phép bạn lưu bằng các cách thông thường. Ashampoo Snap 8 mang tới cho bạn giải pháp hoàn hảo để chụp ảnh cũng như quay màn hình máy tính với chất lượng cao, nhiều tùy chọn thiết lập. Nó cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh đã chụp, đóng dấu bản quyền, chèn chữ, còn đối với Video thì hỗ trợ Upload lên các dịch vụ lưu trữ đám mây, Facebook và nhiều hơn thế chỉ với 1 cú nhấp chuột. Ashampoo là hãng phần mềm đa phương tiện chất lượng được biết đến với nhiều phần mềm đã được đánh giá và khẳng định vị trí sau nhiều năm phát triển. 

Read more >>

Hướng dẫn thực hiện tốt việc sử dụng hệ thống thư điện tử góp phần xây dựng chính quyền điện tửSeptember 05, 2016

Hệ thống thư điện tử là một trong những hệ thống nền tảng cơ bản trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước. Ngay từ năm 2008, thực hiện Nghị định số 64/2007/ NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và truyền thông Gia Lai là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai hệ thống thư điện tử tỉnh với tên miền mail.gialai.gov.vn để CBCCVC trong tỉnh sử dụng phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ và đảm bảo sự đồng bộ với các hệ thống thông tin khác. Đến nay, hệ thống có khoảng 8.000 người sử dụng, với gần 128 cơ quan, đơn vị và dự kiến sẽ cấp tiếp tục cho các đơn vị, người sử dụng.

Read more >>

Hướng dẫn chụp ảnh chuyên nghiệpSeptember 01, 2016

Với sự đa dạng và phong phú của các dòng máy ảnh kỹ thuật số, smartphone để ghi lại những hình ảnh bạn yêu thích đẹp chúng tôi xin tổng hợp một số kỹ năng cơ bản trong chọn bố cục cho ảnh. Chúng ta đã có khá nhiều bài học về bố cục ảnh, nhưng mình thấy đây là cách cho người học chụp ảnh về bố cục rất đơn giản rõ ràng, dễ hiểu và áp dụng trong thực tế.

Read more >>

Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạngSeptember 01, 2016

Từ ngày 01/7/2016, việc cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (ATTTM) được thực hiện theo Nghị định 108/2016/NĐ-CP .
Theo đó, quy định về thời hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM là 10 năm và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM.
Xem chi tiết tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP.

Read more >>

Sự kiện ra mắt iPhone 7September 01, 2016

Thế hệ iPhone mới, tạm gọi là iPhone 7 và 7 Plus sẽ được trình làng vào trung tuần tháng 9, cụ thể là vào ngày 12/9. Địa điểm tại Cupertino, California, Mỹ. Ngày sản phẩm bắt đầu bán ra có thể là ngày 18/9. Chúng tôi tổng hợp thông tin sự kiện này.

Read more >>

Cách phòng ngừa và biện pháp xử lý khi phát hiện máy tính bị lây nhiễm mã độc RansomwareSeptember 01, 2016

Trong thời gian gần đây máy tính trong nhiều cơ quan tổ chức tại Việt Nam đã xảy ra lây nhiễm các phiên bản mới của mã độc Ransomware như CTB Locker/Critroni hoặc Onion. Đây là loại mã độc rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mất mát dữ liệu lớn trong các cơ quan, tổ chức và cá nhân, đặc biệt khi bị nhiễm mã độc và các tài liệu đã bị mã hóa thì không thể khôi phục dữ liệu. Hiện nay, tại Gia Lai đã có một số hệ thống mạng nội bộ (LAN) của đơn vị, địa phương bị lây nhiễm mã độc Ransomware, hậu quả là bị chiếm quyền kiểm soát, bị thu thập thông tin hoặc thậm chí bị mã hóa toàn bộ máy tính. Để đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống do các đơn vị, địa phương đang quản lý, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đưa ra các giải pháp phòng ngừa và biện pháp xử lý khi phát hiện máy tính bị lây nhiễm mã độc Ransomware

Read more >>

Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thôngAugust 31, 2016

Sáng nay 28/8, Sở Thông tin- Truyền thông đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Nghành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/ 2016).Về dự gồm các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng văn hoá thông thông tin các huyện, thị xã, thành phố và cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Read more >>

Ngày truyền thống ngành Thông tin & Truyền thôngAugust 30, 2016

Trong bối cảnh hiện nay, rất cần có một Ngày truyền thống của cả ngành TT&TT, vừa thể hiện được tính đặc trưng của một ngành đa lĩnh vực, vừa mang bản sắc riêng. Mới đây, có đề xuất lấy ngày 28/8 làm Ngày truyền thống của ngành TT&TT. Song vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về dấu mốc này.

Read more >>

Lịch sử ra đời Ngành Thông tin và Truyền thông August 30, 2016

Ngày 19 tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông nhằm phát huy cao độ giá trị truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo và khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Read more >>

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTTAugust 01, 2016

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Thông tư theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên phạm vi cả nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của các cơ quan quản lý trực tiếp và tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Read more >>