Hệ thống phân phối chúng tôi cung cấp một loạt các lựa chọn thanh toán được liệt kê dưới đây.

Payment methods

Thanh toán khi giao hàng

Thanh toán khi giao hàng

Bạn có thể thanh toán cho hàng hóa của bạn trực tiếp cho người vận chuyển khi giao hàng của họ đến địa chỉ ưa thích của bạn.