Hệ thống các đối tác

Trung tâm CNTT & TT tỉnh Gia Lai

105 Hùng Vương - Tp Pleiku - Gia Lai
Pleiku Gia Lai Việt Nam

Số điện thoại: 0593600066
E-mail: ict.stttt@gialai.gov.vn

Trung tâm CNTT & TT tỉnh Đắk Nông

Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung
Thị xã Gia Nghĩa Việt Nam

Số điện thoại: 05013549292
E-mail: -

Trung tâm CNTT & TT tỉnh Đăk Lăk

Đăk Lăk
Buôn Ma Thuột

Số điện thoại: -
E-mail: -

Trung tâm CNTT & TT tỉnh Quảng Ngãi

118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 055 3727768 - 055 3716968
E-mail: -