Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê máy chủ ảo phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (máy chủ ảo Smart Cloud)” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

14/03/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT- Gia Lai, địa chỉ 69 Hùng Vương, phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
- Giá trúng thầu: 58.858.800 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám ngàn tám trăm đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu cài đặt, lắp đặt dịch vụ.