Thông báo mời thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.

31/01/2019

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2/ Thông báo mời thầu:
- Thời gian phát hành HSYC: Ngày 31/01/2019.
- Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 13/02/2019.