Cách mạng công nghệ 4.0

12/04/2015

Hội thao Truyền thống Công nghệ thông tin và Truyền thông 2015 thành công tốt...

Qua 2 ngày thi đấu 10-11/4/2015 sôi nổi và nhiệt tình, Hội thao và chương trình ký kết hợp tác CNTT&TT các tỉnh Miển Trung và Tây Nguyên 2015 đã thành công tốt đẹp.