Kho ứng dụng Android đã có mặt trên Windows 11

(16/02/2022)

Bản cập nhật lớn đầu tiên của Windows 11 mang đến nhiều thay đổi quan trọng trên thanh tác vụ, phần mềm mặc định và đặc biệt là kho ứng dụng Android.