Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
25%
 
24%
 
24%
 
25%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

27/09/2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia CNTT đã đến dự.

Khai mạc sáng 24/9, đây là diễn đàn chính sách, công nghệ và kết nối hợp tác doanh nghiệp quy mô quốc gia và quốc tế thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ TTTT.
Diễn đàn năm nay thảo luận 4 chủ đề chính, gồm: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng Internet kết nối vạn vật và thành phố thông minh; phát triển nguồn nhân lực.
“Đây là những vấn đề mà Chính phủ đang rất quan tâm. Phát triển hạ tầng đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực đã được xác định là những giải pháp đột phá cho phát triển”, Thủ tướng đánh giá và biểu dương sáng kiến của VINASA và Bộ TTTT tổ chức diễn đàn.
Dù đi sau vẫn có thể thành công, nếu…
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhân loại đang đứng trước cuộc cách mạng dự báo sẽ làm thay đổi cơ bản cách thức chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau. Hàng loạt công nghệ mới mang tính đột phá đang xóa đi những ranh giới truyền thống, phân cách không gian vật lý. Không gian số và không gian sinh học tạo tiền đề cho cuộc cách mạng lần thứ tư.
Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số và xã hội thông tin sẽ làm biến đổi sâu sắc và nhanh chóng các hệ thống kết nối hạ tầng xã hội và nền kinh tế toàn cầu, tác động mạnh mẽ toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt động sản xuất đến lối sống sinh hoạt, văn hóa, ở tất cả các cấp độ từ phạm vi toàn cầu đến khu vực, quốc gia, từng tổ chức và từng cá nhân.
Với cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống như lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên sang mô hình tăng trưởng do công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy. Các quốc gia đang xác định những con đường tốt nhất để khai thác cơ hội và các giải pháp đối phó với thách thức đặt ra. Cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng sẽ mang lại đầy đủ những cơ hội và thách thức cho Việt Nam.
“Việt Nam trước hết cần nhận thức đầy đủ về những thách thức to lớn phải đối mặt. Nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, dệt may, da giày… sẽ mất lợi thế cạnh tranh và thu hẹp sản xuất. Cùng với đó là tình trạng thất nghiệp, nhất là lao động phổ thông, nguy cơ mất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo và cơ hội tiếp cận khai thác các nguồn lực, tiện ích xã hội gia tăng