Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
43%
 
17%
 
19%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

03/01/2019

Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
1.   Danh mục tài sản thanh lý: có phụ lục kèm theo (Tải về tại đây).
2.   Giá bán trọn gói: 7.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn).
Hình thức bán: Chỉ định.

Chi tiết văn bản tại đ​ây