Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
25%
 
24%
 
24%
 
25%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Dự án đầu tư

Công khai tài chính năm 201802/01/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2018

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 201804/07/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Xem chi tiết >>

Công khai dự toán ngân sách08/01/2019

Thự hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Xem chi tiết >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai01/08/2018

- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Tên gói thầu: Triển khai ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng
- Nguồn vốn: Quản lý hành chính
- Hình thức lựa chọn gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
- Thời gian bắt đầu tổ chức: Tháng 8 năm 2018
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Xem chi tiết >>

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu14/09/2018

- Gió thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT - Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trúng thầu: 733.427.000 đồng
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

 

Xem chi tiết >>