Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
24%
 
24%
 
24%
 
26%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Dự án đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai01/08/2018

- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Tên gói thầu: Triển khai ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng
- Nguồn vốn: Quản lý hành chính
- Hình thức lựa chọn gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
- Thời gian bắt đầu tổ chức: Tháng 8 năm 2018
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Xem chi tiết >>

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu14/09/2018

- Gió thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT - Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trúng thầu: 733.427.000 đồng
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

 

Xem chi tiết >>