Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
24%
 
24%
 
24%
 
26%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Công khai ngân sách

Công khai dự toán ngân sách08/01/2019

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính năm 201802/01/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2018

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 201804/07/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Xem chi tiết >>

Quyết toán năm 201731/03/2018

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 26/3/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;

Xem chi tiết >>